Aktuality z Průhonické botanické zahrady


PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

23.01.2018

 

Jménem Průhonické botanické zahrady bychom tímto chtěli poděkovat všem, kteří nám v roce 2017 poskytli dary ve formě rostlin. 

 

·         V první řadě, manželům Prouzovým, zástupcům firmy W. Kordes´Söhne pro Českou Republiku, od kterých jsme obdrželi velké množství odrůd pohádkových růží. Jedná se o výbornou dlouholetou spolupráci a doufáme, že budeme spolupracovat i v dalších letech. Zde odkaz na firmu manželů Prouzových:  www.nejkrasnejsi-ruze.cz.

·         Dále bychom rádi poděkovali Rosáriu Sangerhausen, za poskytnutá očka růží, převážně starších odrůd růží od českých šlechtitelů ( www.europa-rosarium.de ). Také bychom rádi poděkovali

·         Arboretu Wojslawice, za poskytnuté denivky, a za očka růží ( www.arboretumwojslawice.pl )

·         Poděkování patří i panu Ing. Zdeňku Krupkovi, za poskytnuté rostliny denivek a kosatců všech skupin ( www.kgardens.org. )

·         Děkujeme rovněž Ekologickému centru Meluzína - Regionální centrum Asociace Brontosaura, kde je vedoucím pan Ing. Martin Lípa, za ovocné stromy které nám v minulém roce daroval. Tato dlouholetá spolupráce bude i nadále, jak pevně věříme,  pokračovat. Více o Ekologické centrum Meluzína: www.meluzina.info.

·         Poděkování patří také paní Malgorzatě Kralce z Polska, za rostliny denivek, které jsme získali výměnou za očka růží z naší botanické zahrady ( www.rosenpedia.blogspot.cz )

·         Za rostliny pivoněk a kalmií bychom rádi poděkovali panu Ing. Dušanu Horákovi z Bystřice pod Hostýnem. Odkaz na Horákovy školky: www.skolkyhorak.cz. 

·         Od českého šlechtitele Zdeňka Seidla jsme získali výměnou rostlin japonské kosatce několika moderních kultivarů ( www.euroiris.cz. )

·         Ze Španělska se podařilo získat výměnou rostlinného materiálu ze zahradnické školky Elviloselliris od šlechtitele a pěstitele pana Jana Jacobsena kosatce z podrodu Iris: kosatce ze sekce Regelia a sekce Iris, dále z podrodu Scorpiris a z podrodu Limniris – spuriové kosatce. Více o školce: www.elviloselliris.blogspot.cz.

·         Ze Spojených států od Draycott Gardens (zahradnická školka se specializuje na japonské a sibiřské kosatce) jsme výměnou obdrželi do sbírky japonských kosatců – nejnovější kultivary a hybridy ze skupiny I. x pseudata. ( www.draycott-gardens.com. )

·         Výměna byla zprostředkovaná přes Presby Memorial Iris Gardens směnou za kosatce historické, pro více informací: www.presbyirisgardens.org/wordpress.

·         Další zásilka moderních kosatců I. barbata elatior, byla získána z americké zahradnické školky Brighton Park Iris ( www.brightonparkiris.com )

·         Polští kolegové z Arboreta Bolestraszyce nám za historické kartáčkaté kosatce přivezli několik kultivarů sibiřských a vodních kosatců od polského šlechtitele Lecha Komarnického. www.bolestraszyce.com 

·         Do Testovací zahrady zaslali letos kosatce čeští, polští a ukrajinští šlechtitelé. Všem dárcům velice děkujeme, a v Novém roce se budeme těšit na další spolupráci.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM