Aktuality z Průhonické botanické zahrady | iBotky.cz

Aktuality z Průhonické botanické zahrady


Pozvánka na akce

28.04.2019

18. a 19. 5.    Den fascinace rostlinami - provázení po sbírkách

25. 5.               INTO THE WELCOMING HOUR 2.0

Zveme vás na umělecké představení Rozy Pogosian INTO THE WELCOMING HOUR 2.0. Staňte se součástí otevřeného projektu v prostorách Botanického ústavu AV ČR. V sobotu 25. 5. od 12 – 16 hodin performaři budují důvěru mezilidských vztahů, rozjímají, komunikují s prostředím.

1. 6.  a 2.6.      Trvalkový víkend a Japonský den

Pozvánka na akce

Botanická zahrada byla registrována v mezinárodní síti IPEN

12.02.2019

Průhonická botanická zahrada byla 11. 2. 2019 registrovaná v mezinárodní síti IPEN (International Plant Exchange Network), která pomáhá naplnit závazky vycházející z CBD a Nagojského protokolu ve sbírkách botanických zahrad. Garanci nad systémem má Botanic Garden Conservation International.

V České republice se jedná o šestou registrovanou zahradu.

IPEN sice zatím není osvědčeným postupem dle čl. 8 odst. 1 nařízení EU č. 511/2014, ale představuje postup s náležitou péčí při plnění závazků vyplývajících z Nagojského protokolu.

Nově získané rostliny se známým původem budou označeny vygenerovaným kódem, který se skládá ze zkratky země původu, definice nakládání s genetickým materiálem, akronymem botanické zahrady a přírůstkového čísla. Akronym botanické zahrady je PRUHO. Kód označuje jedinečný rostlinný materiál a je s materiálem případně předáván do další zahrad či k výzkumu. Tím zajišťuje znalost pasportních dat o původu rostliny a naplňuje tak podmínky Nagojského protokolu pro sbírky živých organismů. 

Přehled rostlin pěstovaných v botanické zahradě můžete zjistit v databázi florius.cz.

Botanická zahrada byla registrována v mezinárodní síti IPEN

Předjarní semináře v botanické zahradě

28.01.2019

Semináře probíhají v rámci projektu TAČR - EPSILON: Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách, TH04030115.

4.2. Seminář - Jmenosloví a názvosloví kulturních rostlin

Pavel Sekerka, Petra Peroutková

od 14.00 v přednáškové místnosti Zázemí alpina a botanické zahrady na Chotobuzi (Průhonice)

Čím se odlišuje pojmenování kulturních rostlin od vědeckého. Komerční jména rostlin, registrace odrůd.

11.2. Seminář a školení - Databáze florius.cz a GRIN-Global, IPEN

Pavel Sekerka, Markéta Macháčková, Petra Peroutková, Zuzana Caspers

školení pro uživatele z botanických zahrad od 10.00 v přednáškové místnosti Zázemí alpina a botanické zahrady na Chotobuzi (Průhonice)

od 14.00 Seminář

Představení databáze Florius.cz - databáze rostlin pěstovaných v botanických zahradách ČR a databáze GRIN a EURISCO, ve kterých jsou evidované genetické zdroje rostlin pro zemědělství a výživu. IPEN - International Plant Exchange Netvork - výměna rostlin mezi botanickými zahradami. 

18.2. Seminář - Rostliny a zákony: podmínky dovozu, převozu a vlastnictví rostlin ve sbírkách

Pavel Sekerka, Markéta Macháčková, Petra Peroutková, Zuzana Caspers

od 14.00 v přednáškové místnosti Zázemí alpina a botanické zahrady na Chotobuzi (Průhonice)

Rostlinolékařský zákon, přehled karanténních organismů, rostlinolékařské osvědčení pro dovoz, rostlinolékařský pas. CITES a podmínky dovozu a vývozu tímto zákonem chráněných rostlin. Druhy zakázané pěstovat v kultuře. Prokázaní vlastnictví.

Předjarní semináře v botanické zahradě