Přehled akcí Průhonické botanické zahrady, 2020 | Akce v zahradě | Akce | Články | iBotky.cz

Přehled akcí Průhonické botanické zahrady, 2020

Mobilní verze

Předběžný přehled akcí v roce 2020.

Předjarní semináře

Předjarní semináře v botanické zahradě. Přednášky se konají od 14.00 v přednáškové místnosti Zázemí alpina a botanické zahrady na Chotobuzi (Průhonice)

12. 2. Přednáška a seminář - Konzervace variability planých druhů na příkladu sněženek (Galanthus nivalis) a kosatce nízkého (Iris pumila).

Pavel Sekerka, Zuzana Caspers

Klonový archiv jako metoda ex situ konzervace, popis variability pomocí klasifikátoru, sněženeky a klasifikace odchylek jejich květů, barevná a tvarová variabilita květů kosatce nízkého.

 

19. 2. Přednáška - Denivky vyšlechtěné v České republice, jejich popis a konzervace.

Markéta Macháčková

od 14.00 v přednáškové místnosti Zázemí alpina a botanické zahrady na Chotobuzi (Průhonice)

Denivky, historie jejich šlechtění, zajímavé české odrůdy. Metodika konzervace historických odrůd. Národní program konzervace genetických zdrojů.

 

26. 2. Přednáška a seminář - Nové odrůdy rostlin v okrasném zahradnictví, odchylky vzniklé mutagenezí a jejich jmenosloví.

Pavel Sekerka

od 14.00 v přednáškové místnosti Zázemí alpina a botanické zahrady na Chotobuzi (Průhonice)

Vznik nových odrůd - výběr odchylek vzniklých mutagenezí, jejich členění. Nomenklatorický kód pro pěstované rostliny.

 

Sezónní akce pro veřejnost

Během jara probíhá ve spolupráci se středoevropskou kosatcovou společností testování nejnovějšího šlechtění kosatců - Trial Garden. 

6. – 7. 6. Provázení po sbírkách - pivoňky

Sraz ve 14.00 

20. –  21.6.  Růžový víkend  

Provázení po sbírkách botanické zahrady, Sraz ve 14.00 

27. – 28. 6. Provázení po sbírkách - japonské a spuriové kosatce  

Sraz ve 14.00 

18. – 19. 7. Provázení po sbírkách - denivky

5.9. - 6. 9. Pomologické dny, podzim v zahradě

 • Krajové odrůdy odvoce
 • Zpracování ovoce
 • Pomologická poradna
 • Odrůdy vyšlechtěné v ˇustavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
 • Představení genofondové plochy jabloní a hrušní

Akce probíhá ve spolupráci s EC Meluzína.

 • Prodej přebytků kosatců, denivek a pivoněk
 • Provázení po sbírkách botanické zahrady,  sraz ve 14.00 

12.9. - 13. 9. Trvalkový víkend a japonský den

Akce se koná ke příležitosti oslav 100 let výročí vztahů mezi Japonskem a Českou republikou (Československem); pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR a hejtmanky Středočeského kraje.

 • Malování v  zahradě 10:00 - 17:00 
 • Provázení po sbírkách botanické zahrady, sraz ve 14.00 
 • Výstava ikebany
 • Workshopy pro děti i dospělé
 • Lukostřelba, bojová umění 
 • Bubenická show
 • Čajový obřad
 • Japonská restaurace