INTO THE WELCOMING HOUR 2.0 | Akce | Články | iBotky.cz

INTO THE WELCOMING HOUR 2.0

Mobilní verze

Zveme vás na umělecké představení Rozy Pogosian INTO THE WELCOMING HOUR 2.0. Staňte se součástí otevřeného projektu v prostorách Botanického ústavu AV ČR. V sobotu 25. 5. od 12 – 16 hodin performaři budují důvěru mezilidských vztahů, rozjímají, komunikují s prostředím.

Popis projektu

fotografie z akce zde.

 

Výzkumný projekt “into the welcoming hour” je laboratoř která zahrnuje série diskuzí, cvičení s tělem a s myslí založených na kombinaci rozdílných metod jako techniky „View Points“, základní divadelní cvičení podle metody Antona Chekhova, Augusto Boala a jeho „hry pro herce a neherce“ a choreografické techniky „Gaga People Dance“ vyvinuté Ohadem Naharin. Taktéž do zakladu studie je zahrnuta diplomová práce Laury Cull “Differential presence: Deleuze and performance” pro University of Exeter, jako thesis pro PhD Drama, (listopad 2009).
Projekt “into the welcoming hour” je celoroční výzkumná laboratoř v kolaboraci s performery z katedry Režie Alternativního a Loutkového Divadla na DAMU, jež se zaměřují na prohlubování vztahů mezi lidmi a prostředím, ve kterém žijí. První performativní akce “into the welcoming hour 1.0” se už odehrála 8. února 2019 v galerie City Surfer Office. Z dlouhodobého hlediska, projekt klade za cíl přispět ke kultivování společenských vzorců, ve smyslu posílení naší schopnosti empatie, péče a vzájemné ohleduplnosti. Hlavní výzkumná práce této socialní a performativní laboratoře, bude se uskutečňovat v průběhu přípravy na performativní akce. Během procesu přípravy bude vybudována
struktura pro vytvoření verbální a choreografické komunikace prostřednictvím dialogů a tělesných pohybů, prací s hlasem a zvukem.

 

Koncept


Park a botanická zahrada jsou uměle vytvořené prostory, který plní inkubační a ochranné funkce. Prostředí je vytvořeno tak aby vyhovovalo každé rostlině, aby ji drželo při životě a zajistilo standardní vývoj pro rozmanité druhy přinesené z různých podnebí. Je to model toho, jak v jednom mikroklimatu je možné vytvořit podmínky k životu široké škály druhů osidlujících naši planetu. V mnoha ohledech naším performativním působením vytváříme základ pro harmonické a ekologické soužití společnosti.
Studia o performancích nám pomáhají více porozumět o původní podstatě „bytí v přítomnosti“. Umělci, jež používají toto médium jako svůj způsob vyjádření se díky tomu, že procházejí každý zlomek vteřiny skrz princip „tady a teď“, nacházejí se během svého představení v „kvantovém“ časoprostoru. Může být člověk „přítomen…“ „…s“, „…v“ anebo „…mezi“ početí(m) spíše než v samotném bytí a v jakém smyslu může performance nabídnout takováto setkání mezi diváky a performery Stlačením hranic mezi umělcem a divákem, skrz participativní umělecká díla, návštěvník přestává být divákem a stává se spolutvůrcem díla samotného. Společně se pak mohou blíže přiblížit k pojmu „přítomnost“ a projít úzkou branou "tady a teď". Diferenciální „přítomnost“ nikdy nezačíná ani nekončí, je vždy kompletní a manifestovaná jako proces začátku, je setkáním mezi identitou a odlišností, vyjadřujíce vztah k duchovnímu bytí. „Přítomnost“ je tedy redefinovaná jakožto stav vně, společně s jiným v „zóně blízkosti". Je to právě způsob „přítomnosti“ založený na této definici, který nám umožňuje setkat se s naším pravým já a společně začít budovat ekosystémovou komunitu, která vychází z představy o budoucnosti, jež je založena na snech.


Projekt “The Planetary Garden. Cultivating Coexistence.” Který se odehrál na MANIFESTA 12, loni v Palermu, ve kterém je svět považován za "planetární zahradu" s lidstvem zodpovědným jako jeho zahradník sdělující odpovědnost, ukazuje důležitost této problematiky pro lidstvo a význam tohoto předmětu v současném umění.


Umělecká skupina


“Je naprosto nutné zabránit izolování obecenstva. Termín “divák” staví účastníky do podřadné role ne-lidí. Proto je nutné vrátit jim jejich lidskost, obnovit jejich potenciál jednat v celé své úplnosti.”
· Augusto Boal, Divadlo Utlačovaných (1993)
Ke spolupráci na tomto projektu jsem pozvala jak profesionální performery tak i lidi, kteří nemají zkušenost s tímto odvětvím. Pro mě je důležité vytvořit různorodost, proto vyzývám účastníky různých věkových kategorií, a různých kulturních a sociálních identit. Pro první interakci “into the welcoming hour 1.0” v galerii City Surfer Office jsem oslovila Organizaci pro pomoc uprchlíkům (OPU), která mi pomohla najit účastníky ze svých edukativních programu.

Výsledek a další vývoj
 

V rámci projektu se uskutečni celkem 4 propagační akce. První performativní akce “into the welcoming hour 1.0” se už odehrála 8. února 2019 v galerie City Surfer Office. Druhá akce “into the welcoming hour 2.0” odehraje v Botanickém Ustávu AV ČR v Průhonicích (v současné době místo, přesný datum a podmínky akce jsou v jednaní s oddělením pro propagaci a vztahy s veřejností Botanického ústavů AVČR Průhonického parku). Třetí akce je naplánována na září ve Stromovce. Čtvrtá akce je naplánována na listopad a jako zajímavou příležitost uvažují o Berlínské botanické zahradě.
Tento projekt poslouží jako základ pro moji diplomovou práci. Mimo to, projekt má důležitý společenský charakter, spojování lidí z různých sfér a šíření principu tolerance a ekologických vztahů mezi lidmi a světem kolem nás. Navíc výsledkem projektu, bude foto a video dokumentace, vznikne série katalogů se všemi referenčními materiály a vývoje vytvořeného během projektu.

Facebook

 Komentáře k článkuŽádné komentáře

Přidat komentář
Jméno: *
E-mail: 
Text: *
Napsáno je zbývá    znaků.
Kolik je 2*3 (slovně) *  
* Povinné údaje jsou označené hvězdičkou