Bibliografie Uljana Blažková | Průhonická botanická zahrada | Články | iBotky.cz

Bibliografie Uljana Blažková

Mobilní verze

Přehled článků Uljany Blažkové

Blažková U. (1984): Genus Rhododendron L.. - Index Seminum et  Plantarum, Institutum botanicum Academiae scientiarum Bohe­moslovacae Průhonice, 20:61-67.

Blažková U. (1985): Raně kvetoucí rododendrony v Průhonickém par­ ku. - Živa, Praha, XXXIII (4):134-136.

Blažková U. (1985): Průhonický park v denním tisku. - Zprávy Bo­tanické zahrady Průhonice, 9:73-79.

Blažková U. (1988): Základy zahradních pivoněk. - Živa, Praha,  XXXVI (6):213-214.

Blažková U. (1989): Genofond bylinných pivoněk a jeho využití.  - Živa, Praha, XXXVII (1):5-8.

Blažková U. (1989): Introdukce planých rododendronů. - Výsledky  a výhledy dendrologického výzkumu - Sborník ze sympozia,  Slezské muzeum Opava, 69-71.

Blažková U. (1992): Vývoj poradních orgánů pro botanické zahrady.  - Zpravodaj botanických zahrad, Zemědělské nakladatelství  Brázda, Praha, 40:7-17.

Blažková U. (1992): Pracovní konference botanických zahrad.  - Zpravodaj botanických zahrad, Zemědělské nakladatelství  Brázda, Praha, 40:18-33.

Blažková U. (1992): Zpravodaj botanických zahrad. - Zpravodaj bo­tanických zahrad, Zemědělské nakladatelství Brázda, Praha,  40: 36-38.

Blažková U. (1992): Zpravodaj botanických zahrad - bibliografie.  - Zpravodaj botanických zahrad, Zemědělské nakladatelství  Brázda, Praha, 40:39-74.

Blažková U. (1992): Botanické zahrady a zeleň obecně v denním  tisku. - Zpravodaj botanických zahrad, Zemědělské naklada­telství Brázda, Praha, 40:75-83.

Blažková U. (1993): Sbírka pivoněk v Botanické zahradě Botanické­ ho ústavu AV ČR v Průhonicích. - Zpravodaj botanických za­ hrad, Zemědělské nakladatelství Brázda, Praha, 43:65-67.

Blažková U. (1993): Tradice pěstování rododendronů v Průhonicích.  - Zpravodaj botanických zahrad, Zemědělské nakladatelství  Brázda, Praha, 43: 62-64.

Blažková U. (1994): Woods and shrubs in systematic collections of  the Institute of Botany. Genus Rhododendron L. - Index Semi­num & Plantarum 1994, Institute of Botany Academy of Scien­ces of the Czech Republic, Průhonice, 30:22-25.

Blažková U. (1995): Sbírka bylinných pivoněk v Botanické zahradě  Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích. - Interní publikace,  Botanický ústav AV ČR, Průhonice. 133 stran

Blažková U. (1995) in Blažek M. et al.: Akademie věd České repu­bliky Botanický ústav - Botanická zahrada Průhonice. - In­terní publikace, Botanický ústav AV ČR, Průhonice: Sbírka  pivoněk: s.16-17.

Blažková U. (1995) in Blažek M. et al.: Akademie věd České repu­bliky Botanický ústav - Botanická zahrada Průhonice. - In­terní publikace, Botanický ústav AV ČR, Průhonice: Sbírka  rododendronů - s.18-19.

Blažková U. (1995): Sbírka rododendronů a některých dalších zá­stupců čeledi Ericaceae v Botanické zahradě BÚ AV ČR v Prů­honicích. - Interní publikace, Botanický ústav AV ČR, Průho­nice - množený tisk jako Zprávy Botanické zahrady Průhonice  č. 10, 80s.; aktualizace 1998

Blažková U. (1997): Zapraszamy do Pruhonic. - Kwiaty, Wydawnictwo  Kwiaty Tadeusz Frasik i S-ka, sp. z o. o., Kraków, 3:16.

Blažková U., Blažek M., Hieke K., Starý F. (1999): Paeonia L.  Zahradnický slovník naučný 4 /N-Q/: 183-187. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha

Blažková U. coby Anonymus  (2000): Rod Rhododendron L. in Koblížek J.: Jehličnaté a listnaté dřeviny našich  zahrad a parků - str. 280-303.  - Nakladatelství FREEDOM DTP studio a nakladatelství SURSUM Tišnov.

Blažková U. (2001): Rod Paeonia L. a jeho sbírka v Botanické zahradě  Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích. – Text pro Zprávy Botanické zahrady Průhonice č. 12. Botanický ústav AV ČR, 27 stran textu a 17 stran příloh.

Blažková U. (2002): Bylinné pivoňky na zahradě. Rukověť zahrádkáře 2003: 43-45. Vydavatel ČZS, tisk Vltava-Labe-Press Praha

 



Komentáře k článku



Žádné komentáře

Přidat komentář
Jméno: *
E-mail: 
Text: *
Napsáno je zbývá    znaků.
Kolik je 2*3 (slovně) *  
* Povinné údaje jsou označené hvězdičkou