Program Florius | Florius | Průhonická botanická zahrada | Články | iBotky.cz

Program Florius

Mobilní verze

Florius - program evidence rostlin v botanických zahradách

 

Evidenční program začal vznikat konce roku 2005 v Botanické zahradě hl.m. Prahy jako náhrada za zastaralý původní systém Evident. Základem struktury databáze se stala modifikovaná struktura ITF – International Transfer Format, který navrhla na konci 90tých let BGCI (Jackson 1998). O vznikající systém Florius projevila zájem Unie botanických zahrad ČR a proto byl Florius dále vyvíjen tak, aby umožňoval připojení dalších uživatelů.
Program vznikl na základě knihovního systému Clavius firmy Lanius s.r.o., jehož výhodou je ověřená koncepce provozovaná řadu let v knihovnictví ČR.
 
V roce 2007 byly koupeny licence pro 10 botanických zahrad.
 
Během roku 2007 byly připraveny a naprogramovány nové funkce programu, které ulehčily vkládání, správu a údržbu dat.
 
Byly připraveny seznamy chráněných rostlin (CITES, ČR, Bernská úmluva a NATURA 2000) a ohrožených rostlin (červený seznam IUCN) a data byla překlopena do slovníků. Do slovníku druhů byla zapsána česká jména domácích druhů dle Klíče.
 
Byly převedeny seznamy pěstovaných rostlin v 5 botanických zahradách (viz příloha).
 
Byl spuštěn webový souhrný katalog na stránce www.florius.cz a katalogy 7 botanických zahrad (zbývající stránky budou připraveny na začátku roku 2008) a byl připraven vyhledávač využívající slovníkové údaje (tedy i údaje o rostlinách v zahradě nepěstovaných).
 
Pro překlopení byl doc. připraven taxonomický slovník upravený podle nejnovějších výsledků molekulární taxonomie ( Angiosperm Phylogeny Website)
 
V rámci řešení projektu byla uskutečněna konference Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách,  na které byla především představena nová systematická klasifikace rostlin (použitá v systému) a IPEN, systém evidence genetických zdrojů v botanických zahradách (také použitý v programu).
 
Dne 29.11. 2007 proběhla v Botanické zahradě hl.m. Prahy pracovní schůzka uživatelů programu Florius. Ns chůzce byla především předvedena funkce systému, zapisování rostlin  a také byly domluveno naprogramování a úpravy webových stránek.
 
Botanický ústav AV ČR v.v.i.  zakoupil licenci v roce 2010. V současnosti jsou na webu přístupné sbírky Botanické zahrady Chotobuz, Alpina Průhonického parku a z části výsadba dřevin Průhonického parku.