Konference botanických zahrad ČR 2013 | Genofondy rostlin v zahradní tvorbě | Konference | Akce | Články | iBotky.cz

Konference botanických zahrad ČR 2013

Mobilní verze

Genofondy rostlin v zahradní tvorbě

- tematické okruhy

 

Vážení kolegové,

 

 

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Genofondy rostlin v zahradní tvorbě. Konference je zaměřena především na sbírky rostlin a jejich správu. Má za úkol vzájemné seznámení pracovníků zahrad se sbírkami a projekty a současně reaguje na změny legislativy, především vzhledem k přijetí Nagojského protokolu.  

Na webových stránkách níže jsou  uveřejněny předběžné tematické okruhy. Přibližně do měsíce připravíme první cirkulář. Pokud byste měli zájem přednést obecnou přednášku o smyslu záchovy genofondů či k jinému z obecných témat, napište Pavlu Sekerkovi (pavel.sekerka@ibot.cas.cz), který odpovídá za připravu programu. Délka obecných přednášek by měla být kolem 40 minut. Přednášky představující konkrétní sbírky, zahrady či realizace se budou přihlašovat při zasílání přihlášek. Délka těchto příspěvků by neměla přesáhnout 15 minut.

Rádi přivítáme Vaše nápady týkající se témat či organizace.

  

Konferenci organizuje Unie botanických zahrad ve spolupráci s Katedrou zahradnictví a Katedrou Zahradní a krajinné architektury FAPPZ České zemědělské university v Praze, Botanickou zahradou HLMP a Botanickým ústavem AV ČR v.v.i.

Termín: 23. – 26. 9. 2013

Místo konání:

23. - 24. 9. : ČZU, posluchárna + chodba pro postery

25. 9. : konírna trojského zámku a Botanická zahrada HLMP

26. 9. : Rytířský sál Průhonického zámku, Botanická zahrada Chotobuz, Průhonický park, Dendrologická zahrada 

Konference je určena pro pracovníky botanických zahrad a správce sbírek rostlin. Cílem konference je především seznámit se změnami vyplývajících z implementace Úmluvy o biologické rozmanitosti především ve vztahu k rozdělování přínosů plynoucích z využívaní genetických zdrojů (Nagojský protokol) a s novinkami v botanických zahradách a genofondových sbírkách.


Řešené tématické okruhy:

A) Genofondy jejich význam a prezentace veřejnosti

23. - 24. 9. - ČZU

 •  Genofondy produkčních a neprodukčních kulturních rostlin
 •  Kulturní rostliny jako historické a kulturní dědictví lidstva
 •  Možnosti záchovy historických odrůd okrasných rostlin
 •  Okrasné zahrady a genofond, využití pestrosti rostlinného materiálu při tvorbě zahrad
 • Využití odrůd ovoce, zelenin, léčivých a okrasných rostlin v historických zahradách a v expozicích ekologické výchovy
 • Možnosti konzervace on farm a in garden
 • Genofondy planých rostlin a jejich  ex situ a in situ ochrana
 • „Wild Crop Relativies“ a jejich ochrana
 • Využívání genofondů v zahradnické praxi
 • Odrůdové zkoušky a výběr doporučených odrůd
 • Šlechtění a zahradnické novinky
 • Role botanických zahrad v ex situ ochraně rostlin
 • Expedice jako zdroj poznání a introdukce
 • Rizika spojená s introdukcemi, invazní rostliny

 Presentace sbírek a expozic botanických zahrad, výzkumných pracovišť a vysokých škol

Presentace posterů

 

B) Legislativní rámec práce s rostlinami v botanických zahradách a sbírkách

25. 9 - konírna Trojského zámku

 • CITES
 • Rostlinolékařská legislativa
 • Implementace CBD a Nagojského protokolu pro botanické zahrady
 • Programy na podporu ex situ záchovy genofondu u nás a v EU
 • IPEN a evidence genetických zdrojů neprodukčních rostlin

 Posezení na vinici Sv. Klára v Botanické zahradě HLMP

 C) Databáze a evidence genetických zdrojů, moderní technologie v prezentaci a evidenci rostlin

26. 9. Rytířský sál, Průhonický park, BÚ AV ČR v.v.i.

 • Evidence genetických zdrojů rostlin produkčních rostlin
 • Evidence rostlin v botanických zahradách ČR, Florius.cz
 • Využití QR-kódů v informačních systémech botanických zahrad
 • Informační systémy botanických zahrad jako zdroj dat pro vědu, vývoj a veřejnost

Exkurze v Botanické zahradě Chotobuz

Exkurze v Dendrologické zahradě

 

Předpokládaný počet účastníků: do 100 lidí, v případě většího zájmu vytvoření přednáškových sekcí

 

Předpokládané vložné:

350kč/osobu, přednášející a studenti ČZU vstup zdarma, zaměstnanci ČZU a BÚ sleva

na vstupném

 

Ubytování zajištěno v rámci ČZU

Stravování: Menza (2 dny), ostatní dle možností

 

Organizační výbor:

 • RNDr. Pavel Sekerka (BÚ AV ČR, v.v.i.)
 • Ing. Pavel Matiska, Ph.D. (KZ FAPPZ ČZU)
 • Ing. Petr Hanzelka, Ph.D. (Unie BZ)

Přiložené soubory