Sborník z konference botanických zahrad 2013 | Genofondy rostlin v zahradní tvorbě | Konference | Akce | Články | iBotky.cz

Sborník z konference botanických zahrad 2013

Mobilní verze

Sborník z konference Genofondy rostlin v zahradní tvorbě

sborník je možné stáhnout jako pdf soubor na konci článku

 
 
 
Přehled článků sborníku:

J a n  P o n e r t: Genetická a epigenetická eroze rostlin v kultuře

M a r t i n  H e j d a:  Pěstování okrasných rostlin a invaze nepůvodních druhů 

I r e n a  P e r g l o v á, J a n  P e r g l: Weed Risk Assessments - poznáme budoucí trifidy?

M i l e n a R o u d n á: Rostliny botanických zahrad jako součást historického a kulturního dědictví v kontextu mezinárodních smluv
 
O n d ř e j  K l o u č e k : Implementace úmluvy CITES v ČR
  
B e r t   v a n   d e n   W o l l e n b e r g: The Nagoya Protocol and the upcoming EU law
 
B e r t   v a n   d e n   W o l l e n b e r g: Implementation of the Nagoya Protocol by the botanic garden community

Z u z a n a   T o l l r i a n o v á: Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů z jejich využívání

L a d i s l a v  D o t l a č i l: Databáze a evidence genetických zdrojů, 20 let Národního programu

L a d i s l a v  D o t l a č i l, I v a  F a b e r o v á, V o j t ě ch H o l u b e c, L u d m i l a P a p o u š k o v á:

Genetické zdroje rostlin, jejich hodnota a dostupnost pro uživatele.

M i l a n  B l a ž e k: Různá pracovní zaměření při práci s genofondem a vztahy mezi nimi

I v a  F a b e r o v á,  L u d m i l a  P a p o u š k o v á:  GRIN-Global – nový informační systém pro genetické zdroje rostlin

P a v e l  S e k e r k a: Databázový program evidence rostlin v botanických zahradách - Florius.cz
 
V o j t ě c h   H o l u b e c: Crop Wild Relatives - nová kategorie v ochraně genofondu
 
D a v i d  C i g á n e k: Srovnání správy sbírek v muzeích a botanických zahradách
 
P e t r  H a n z e l k a: Zahradní proměny rodu Echinacea
 
J i ř í  U h e r: Helenium: genové zdroje, vývoj sortimentů a jejich hodnocení
 
I v e t a  B u l á n k o v á: Rod Hemerocallis ve sbírkách BZ hl. m. Prahy
 
I v e t a  B u l á n k o v á: Rod Iris ve sbírkách BZ hl. m. Prahy
 
E l n u r a K. A b d y k e r i m o v a,  J i ř í U h e r: Hybridy rodu Bergenia, jejich hodnocení a přínos pro květinářskou praxi
 
J a n a   H o l z b e ch e r o v á: České odrůdy lomikamenů sekce porphyrion 
 
M a g d a l e n a  Š e v č í k o v á,   M a r t i n  L o š á k: Morfologické znaky okrasných kultivarů trav domácího původu
 
I v a n a   S e m a n o v á: Využitie vybraných druhov rastlín z čeľade Fabaceae pri tvorbe prírodných záhrad
 
T o m á š V e n c á l e k: Sbírka rodu Quercus v Botanické zahradě hl. města Prahy
 
V ě r a  B i d l o v á,  E v a V í t o v á: Využití QR kódů v Botanické zahradě HLM Prahy
 
P a v e l  S e k e r k a,  P e t r   P e t ř í k,  Z u z a n a  C a s p e r s,  M a r k é t a   M a c h á č k o v á, L u b o m í r  P o k o r n ý : Ibotky.cz - fotogalerie, blog a virtuální naučná stezka
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené souboryKomentáře k článkuŽádné komentáře

Přidat komentář
Jméno: *
E-mail: 
Text: *
Napsáno je zbývá    znaků.
Kolik je 2*3 (slovně) *  
* Povinné údaje jsou označené hvězdičkou