Zápis - 6. Pracovní skupina pro genofondy v BZ ČR | Genofondy | Akce | Články | iBotky.cz

Zápis - 6. Pracovní skupina pro genofondy v BZ ČR

Mobilní verze

Zasedání skupiny pro genofondy v botanických zahradách se konalo 5. 9. 2019 v Botanické zahradě PřF UK Na Slupi (Praha) od 10.00.

 

 

Přítomni:

Čepelová Barbora (Oddělení druhové ochrany rostlin AOPK), Dostálek Tomáš (BÚ AV ČR), Holubec Vojtěch (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha – Ruzyně), Hrouda Lubomír (Botanická zahrada PřF UK, Praha), Irena Jelínková (Teplice), Kubala David (ZOO a bot. zahrada, Ostrava), Kučerová Andrea (BÚ AV ČR, Třeboň), Navrátilová Jana (BÚ AV ČR, Třeboň), Pánková Hana (BÚ AV ČR), Ponert Jan (Botanická zahrada Hl. m. Prahy), Rybka Vlastik (Botanická zahrada Hl. m. Prahy), Sekerka Pavel (BÚ AV ČR, Průhonice), Šíma Jan (ředitel odboru druhové ochrany a implementace MŽP)

 

Omluveni:

Peš Tomáš (ZOO a bot. zahrada, Plzeň),

 

Program: 

Schválení programu, jednacího řádu a předsedajícího (Pavel Sekerka)

 

Obecné informace o dění v Unii:

 •          Založen facebook Unie BZ (https://www.facebook.com/uniebotanickychzahrad/), přístupová hesla poskytne Jana Zavřelová
 •          Botanický občasník – informace pro zveřejnění je možno vkládat do sdíleného souboru: https://docs.google.com/document/d/1kSlsSeZq0Vv3xyqz-d9yPk-31J3gSx_SGZJanFmJ_9M/edit#
 •         Připravujeme vydání obnoveného Zpravodaje Botanických zahrad, prosíme o zaslání příspěvků
 •         Na konferenci Botanické společnosti „Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi“ jsou přihlášeny dvě přednášky (V. Rybka, P. Sekerka) a několik posterů o sbírkách. Pro konferenci připravujeme opravenou výstavu „Botanické zahrady jak je neznáte“
 •         Připravujeme putovní výstavu o historii české botaniky, ke sdílení bude příští rok možné nabídnout též výstavu Genetické zdroje – klíč k zemědělské rozmanitosti (připravil Národní program genetických zdrojů a Zemědělské muzeum) a Příběhy biologických sbírek (AV ČR)·
 •          V databázi ArbNet se nově akreditovaly dvě zahrady
 •         Je třeba kontrolovat aktuálnost informací v GardenSearch BGCI
 •          Byla odsouhlasena možnost předávat výpis z databáze Florius pro databázi PlantSearch BGCI

Pro shromažďování aktuálních informací a koordinaci plánovaných a probíhajících žádostí o sběr a následnou kultivaci domácích druhů byla založena sdílená složka https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gKv-oBSLjLKCmYrXfKRSNcUJT9x0V-ajXV-DIXvTW_E/edit#gid=1224030021.

Byly předvedeny probíhající projekty pro ex-situ konzervaci v BZ:

·         Minuartia smejkalii – projekt Live for Minuartia, stavba hadcové skalky v Průhonické botanické zahradě

·         Vápencová skalka v Průhonické botanické zahradě

·         Projekt TAČR Epsilon: Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách

o   Příprava obecné metodologie

o   Popis variability klonálně množených sněženek a kosatců nízkých na základě klasifikátorů (P. Sekerka)

o   Jednoleté bahenní rostliny ve sbírce v Třeboni (J. Navrátilová)

·         Písčina v Botanické zahradě Hl. m. Prahy (V. Rybka)

Co uvést do žádosti o sběr

 •          Nejednotnost požadavků ze strany orgánů Státní správy
 •          Nelze slučovat žádosti pro více subjektů
 •          V odůvodnění žádosti o udělení výjimky uvést: „… z důvodu jejich udržování v kultuře pro účely konzervace, výzkumu, vývoje a vzdělávání ve smyslu § 56 odt. 2 písm. d zákona o ochraně přírody“ + … rostliny z kultury by následně, podle podmínek povolení, mohly být k dispozici pro výzkum, šlechtění a případnou reintrodukci.
 •          Jestliže bude v žádosti uvedeno, že rostliny budou nabídnuty v rámci Národního programu genetických zdrojů, je možné je po získání popisných dat zařadit NP.

Invazní druhy jako genetický zdroj – je možné získat výjimku pro pěstování invazních druhů evropského seznamu za splnění zákonných požadavků (rostliny pro výzkum, nikoliv výuku). Příklad je definovaný klon Eichhornia crassipes z Kuby pro čistírny odpadních vod, BÚ AV ČR.

Byla diskutována možnost uchování semen v bance semen Muzea v Olomouci.

Diskutovala se možnost institutu Národních sbírek. Genofondová skupina souhlasí, že ve spolupráci se školkaři, perenáři a dalšími skupinami by podobný institut měl smysl. V současnosti ale nemá kapacitu na intenzivní přípravu.

Byl navržen výběr vlajkových druhů pro konzervaci v botanických zahradách (Minuartia smejkalii, Darcocephalum austriacus, Dianthus arenarius, Nuphar pumila nebo Luronium natans, Adenophora liliifolia). Po zasedání proběhla e-mailová diskuse. Seznam byl rozšířen o další druhy, bude projednán na příštím zasedání skupiny v zimě.

Na připravovaném semináři v poslanecké sněmovně (upřesněné datum je 10.12. 2019) bude konzervaci rostlin v botanických zahradách za genofondovou skupinu prezentovat V. Rybka.

Aktuality k návrhu zákona o BZ znění je připomínkované, nové podněty shromažďuje I. Jelínková (Teplice) – ochrana území před developerskými projekty, problém honitby, specifické poslání sdružených botanických a Zoo. 

 

 Přednášky

Přednášky seznamují s projektem a dílčími výsledky projektu TAČR - EPSILON: Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách, TH04030115.

Podpořeno Akademií věd České republiky v rámci programu ROZE (Strategie AV21).

 

TAČR - obecná metodika a variabilita klonálních rostlin (Pavel Sekerka)

 

 

TAČR - příprava metodiky jednoletých vlhkomilných druhů (Jana Navrátilová)

 

Přiložené souboryKomentáře k článkuŽádné komentáře

Přidat komentář
Jméno: *
E-mail: 
Text: *
Napsáno je zbývá    znaků.
Kolik je 2*3 (slovně) *  
* Povinné údaje jsou označené hvězdičkou