Klasifikátory pro kosatce, pivoňky a denivky | Historické dokumenty | Průhonická botanická zahrada | Články | iBotky.cz

Klasifikátory pro kosatce, pivoňky a denivky

Mobilní verze

Certifikovaná metodika byla uznána Ministerstvem zemědělství v souladu s podmínkami Metodiky pod osvědčením č. 65065/2019-MZE-18133 ze dne 11.12. 2019.

 

 

 

Úvod

 

V roce 2015 bylo Radou genetických zdrojů odsouhlaseno rozšíření kolekcí genetických zdrojů Národního programu genetických zdrojů Rostlin o rody Hemerocallis (denivka) a Paeonia (pivoňka). Kromě výběru rostlin, vhodných pro zařazení do Národního programu, jsme začali postupně ve spolupráci se studenty Katedry zahradnictví FAPPZ České zemědělské univerzity v Praze připravovat klasifikátory pro tyto rody. Klasifikátor měl umožnit popis jak botanických znaků planých druhů, protože plané druhy pivoněk a denivek jsou rostliny LAKR a je tedy vhodné je zařadit do Národního programu, tak i pokročilých zahradních okrasných odrůd.

Současně se ukázalo, že námi používaný klasifikátor pro kosatce je koncipovaný především pro kosatce s kartáčky (Iris subgen. Iris). Během posledních dvaceti let se však čeští šlechtitelé začali specializovat i na další skupiny kosatců, především na kosatce sibiřské, japonské a kosatce skupiny Spuriae, které nemají na vnějších okvětních lístcích kartáček chlupů a také v dalších znacích se od­lišují od podrodu Iris. Proto jsme se rozhodli rozšířit stávající klasifikátor tak, aby postihl celou šíři rodu s výjimkou cibulnatých kosatců.rn

Cíl metodiky

Cílem publikace je publikovat klasifikátory a metodologii hodnocení znaků, která usnadní jejich použití. Smyslem práce je také zveřejnit zkušenosti, které byly získány na základě vlastní práce při popisu, hodnocení a registraci kultivarů. Klasifikátory jsou souhrnem deskriptorů, které slouží k přesnému a pokud možno nezaměnitelnému popisu klonů, hybridů a kultonů (skupin, kultivarů) kulturních rostlin. Jednotlivé znaky zčásti kore­spondují se znaky taxonomickými, zčásti jsou však specifické pro pěstované rostliny. Publikace předkládá klasifikátory pro dvě skupiny kosatců - původní klasifikátor pro kartáčkaté kosatce a nově vytvořený klasifikátor pro kosatce bez kartáčků - dále klasifikátor pro pivoňky a denivky. Cílem je, aby uživatel publikace dokázal popsat kultivary podle předložených klasifikátorů.  Proto jsou některé problematické znaky vysvětlené tak, aby usnadnily uživateli jejich jednoznačné použití při popisu, případně identifikaci kultivarů. 

Přiložené souboryKomentáře k článkuŽádné komentáře

Přidat komentář
Jméno: *
E-mail: 
Text: *
Napsáno je zbývá    znaků.
Kolik je 2*3 (slovně) *  
* Povinné údaje jsou označené hvězdičkou