Historické zahradní kosatce sekce Iris | kosatce | Sbírky | Průhonická botanická zahrada | Články | iBotky.cz

Historické zahradní kosatce sekce Iris

Mobilní verze

Autor textu: Milan Blažek

 

Historické zahradní kosatce sekce Iris a jejich postavení

O počátcích pěstování kosatců a jejich postavení v historii se najdou jen ojedinělé, ale výmluvné detailní doklady. Stylizovaný kosatec najdeme již na zdobených užitkových předmětech z doby Tutanchamona, stejně jako na slavných starověkých místech jako je Ištarská brána. Kosatec byl ve znaku Ludvíka VII. již v polovině 12. století a jeho symbol ve znaku Florencie byl jednou z inspirací pro zavedení pravidelných mezinárodních soutěží ve Florencii v r. 1954 v Giardino dell’Iris pod dominantou města, Piazzale Michelangelo.

Málokdo ale ví, že je i ve znaku dvou našich obcí.

Kosatce jsou časté v portrétech kytic již od 16. století a o variabilitě semenáčů kosatců se zmiňoval již francouzský botanik C. Clusius (16. století).

 

Iris pallida a I. variegata v zahradách

Čistý I. pallida v našich venkovských výsadbách ve vzdálenější minulosti chyběl, zatímco např. ve Francii je stále ještě velmi hojný. Tam je až překvapivě hojný, vezmeme-li v úvahu, že francouzské šlechtění je jedním z nejstarších na světě a že tedy v zemi odjakživa existovaly bohaté zdroje kulturních kosatců.

Patří k hlavním zahradním kosatcům i např. na Krymu, ve značné vzdálenosti od míst původního výskytu. A samozřejmě je zahrnutý ve všech kultivarech vysokých kosatců.

I. variegata je mnohem méně přizpůsobivý podmínkám odlišným od jeho přirozeného prostředí. To se odráží v jeho malém využití v čisté formě. Jeho geny však nabyly celosvětového významu jako původně jediný zdroj žlutých barviv v květech. Jeho šlechtitelský přínos není menší než přínos kosatce bledého.

Iris variegata

Místo vzniku archaických zahradních hybridů

Přesné místo a dobu vzniku těchto kosatců nikdy nemůžeme zjistit.

Dovedeme se ale orientovat na základě literárních údajů z dobrých zdrojů, které si můžeme ověřit experimentálním křížením, kombinací sice ne těch samých rodičů, které byly na počátku v historii, ale alespoň pravděpodobných.

Nejstarší kulturní kosatce, které svědčí o původu vzájemně si dost vzdálených druhů se odvozují od druhů, které mohly spolu zkřížit v přírodě i v kultuře. Přijmeme-li jako věrohodnou informaci že diploidní kosatce mají zdroj v I. pallida s.l. a I. variegata (jiné zdroje ve středověké Evropě nelze předpokládat), můžeme si tuto možnost představit na základě dnešního přirozeného výskytu druhů v Evropě jako reálnou.

U I. germanica, odvozovaného experimentálně od nízkých kosatců skupiny lutescens a nejspíš více než jednoho vysokého tetraploida je představa vzniku v přírodě méně věrohodná. Nyní najdeme první nejbližší skutečně plané tetraploidy tři sta kilometrů východně od planých nízkých, ovšem za pásem moře. Jenže co víme o poměrech před několika sty let? V Mediteránní oblasti, kde jsou původní druhy dosud součástí plané vegetace, ale kde po tisíce let vládne vyspělá kultura, nelze nepřepokládat že tam lidé pěstovali jen potraviny. Navíc pohyb lidí v této oblasti už ve starověku dával snadnou možnost přenášení i několik měsíců suchých oddenků z původního domova stěhujících se obyvatel, stejně jako přenos do nově dobytých území. Kosatce mohly být součástí kultury již před čtyřmi tisíci lety. Současné přírodní areály výchozích druhů vypovídají málo o areálech před několika tisíci let. Hodně jich mohlo být zničeno, ale určitě i hodně nových nalezišť mohlo být umožněno člověkem. Skutečně člověkem nedotčená místa v této oblasti dnes snad ani nenajdeme.

  

Viz též:

Základní dělení archaických kosatců a užitá terminologie

 • Hlavní rozdíly mezi dvěma skupinami archaických kosatců
 • Proč respektujeme Linnéův I. sambucina, I. squalens a I. germanica

Třídění kosatců z hlediska historické hodnoty

Specifikace archaických zahradních kosatců

 • Problémy literatury o kulturních rostlinách neznámého původu
 • Druh výskytu jako indikátor délky kultivace v určitém území
 • Iris germanica ‘Vulgaris‘, ‘Dalmatia‘, ‘Undulata‘ nebo ‘Major‘?
 • Nově pojmenované klony archaických kosatců

Archaické diploidní hybridní vyšší kosatce sekce Iris

 • Iris pallida, kosatec bledý
 • Iris variegata, kosatec pestrý
 • Přínos k rozvoji hybridních kosatců
 • Jména archaických hybridů skupiny pallida-variegata, popsaných jako druhy

Archaické aneuploidní hybridní vyšší (= střední a vysoké)  kosatce sekce Iris

 • Skutečný a domnělý kosatec německý
 • Samo jméno I. germanica L je chápáno běžně třemi způsoby:
 • Iris germanica ‘Vulgaris‘, ‘Dalmatia‘, ‘Undulata‘ nebo ‘Major‘?
 • Nově pojmenované klony archaických kosatců


Komentáře k článkuŽádné komentáře

Přidat komentář
Jméno: *
E-mail: 
Text: *
Napsáno je zbývá    znaků.
Kolik je 2*3 (slovně) *  
* Povinné údaje jsou označené hvězdičkou