Evidence genetických zdrojů rostlin | Národní program GZ | Průhonická botanická zahrada | Články | iBotky.cz

Evidence genetických zdrojů rostlin

Mobilní verze

Botanický ústav reprezentuje svou sbírku zahradních kosatců v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity. Informační systém EVIdence GEnetických Zdrojů rostlin (EVIGEZ) je spravován Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze - Ruzyni. V systému spolupracuje 15 pracovišť.


 

V roce 2006 se kolekce kosatců stává součástí Národního programu. V letech 2007–2008 byl vypracován Klasifikátor rodu Iris L.

Rostliny jsou pěstovány v polní kolekci ve veřejnosti přístupné části zahrady, jednak v iridáriu, a dále na zásobních a experimentálních plochách.