Průhonická botanická zahrada - Generel 2017 | Naše projekty | Průhonická botanická zahrada | Články | iBotky.cz

Průhonická botanická zahrada - Generel 2017

Mobilní verze

V roce 2013 jsme na stránkách ibotky.cz zveřejnili první generel zahrady - rozložení plánovaných expozic. Během tří let se nám povedlo většinu z plánů splnit, jednotlivé plochy nově otevřené pro veřejnost získaly svoji náplň a smysl.

Před námi je však ještě dlouhá cesta k vybudování moderní botanické zahrady. Zatímco zahradnické ztvárnění expozic je na odpovídající úrovni, v zahradě chybí návštěvnická vybavenost, která je k jejímu fungování potřeba. Stále schází cestní síť, není dokončený vchod z cyklostezky na začátku Dobřejovické ulice, chybí toalety i drobná zahradní architektura. V ideovém návrhu máme připravené dvě expozice, které jsou stavebně náročné. Jedná se o přebudování stávající expozice pnoucích růží (Růže XI) - projekt Růžové baziliky a temperovaný skleník pro rostliny z Číny -  Sečuánské zahrady  na zatím nevyužíté ploše u budoucího vstupu z Dobřejovické ulice. Ideové řešení vstupu a Sečuánských zahrad jsme letos zadali jako diplomovou práci na katedře Zahradní architektury ČZU.

Vybudování těchto staveb je ale asi pouhým snem, v současné finanční situaci se i projektové práce odložily.

Mapa rozložení expozic

Na zveřejněném plánku je stav a rozložení současných, budovaných i připravovaných expozic Průhonické botanické zahrady na Chotobuzi v lednu 2017. 

 • normálním písmem jsou popsány existující expozice 
 • kurzívou expozice budované a připravované
 • stávající záhony jsou vymezeny tmavě zelenou linkou
 • plánované záhony žlutě
 • červeně je znázorněné oplocení
 • brány žluté jsou určené pro veřejnost
 • brány šedé jsou služební
 • žluté čtverce jsou stávající budovy
 • oranžově zpevněné cesty
 • světle zeleně jsou budované expoziční celky
 • světle žlutě jsou plánované expoziční celky
 • modrozeleně jsou označeny výsavby keřových růží