Co kdy v průhonickém Alpinu kvete | O rostlinách | Alpinum Průhonického parku | Články | iBotky.cz

Co kdy v průhonickém Alpinu kvete

Mobilní verze

 Co kdy v průhonickém Alpinu kvete

 

Předjaří

Zpravidla  už v předjaří rozkvétají v Alpinu první poslové jara. Jsou to všeobecně známé bíle kvetoucí sněženky (Galanthus nivalis, G. elwesii), vlhkomilné bledule jarní (Leucojum vernum), žlutý talovín zimní (Eranthis hyemalis) a různé čemeřice (Helleborus × hybridus, H. foetidus, H. corsicus, H. niger) s květy nazelenalými, bílými nebo fialovými. Nápadně pestré květy mají šafrány (Crocus), které jsou dle druhů a kultivarů zbarveny v různých odstínech fialové, žluté nebo bílé. Nejhojnější jsou balkánský šafrán Tommasiniho (C. tommasinianus), zvláště kultivar 'Ruby Giant' s tmavě fialovými květy a šafrán karpatský (C. heuffelianus) s květy světleji fialovými, někdy zdobenými tmavou skvrnou. Zcela výjimečný je šafrán Sieberův (C. sieberi 'Tricolor') s trojbarevným květem, jehož fialové plátky přechází přes bílou v jasně žluté ústí. Mezi povětšinou ještě spícími trvalkami vynikají nízké prvosenky obecné (Primula vulgaris), jejichž přisedlé květy jsou nejčastěji žluté, vzácněji bílé nebo růžové. Pozornost dokáže upoutat také brambořík jarní (Cyclamen coum) svými výrazně purpurovými květy a okrouhlými tmavě zelenými listy s ozdobnou stříbřitou kresbou.

Mezi první kvetoucí keře patří příjemně vonící žlutý vilín měkký (Hamamelis mollis) původem z Číny, převisle rostoucí jasmín nahokvětý (Jasminum nudiflorum) z Číny a Tibetu a pichlavý rovněž žlutý hlodáš evropský (Ulex europaeus), rozkvétající již během zimy. Tento keř kvete následně až do července, ojediněle pak během celého roku. Rozlehlé polštáře vřesovce pleťového (Erica carnea) se záplavou drobných světle až tmavě růžových nebo bílých květů jsou v předjaří ozdobou vřesoviště, které doplňuje skalní partie Alpina. Ve vřesovišti roste také růžově kvetoucí pěnišník dahurský, (Rhododendron dauricum) ze Sibiře. Svou omamnou vůní i pohlednými růžovými nebo bílými květy je nápadný domácí lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Později se na jeho větvích objevují svítivě červené prudce jedovaté bobule.

 

Jaro

Během postupujícího jara rozkvétá v Alpinu a jeho blízkém okolí mnoho cibulovin, skalniček a nízkých trvalek. Z jarních cibulovin jsou nejhojněji zastoupeny modře či bíle, vzácněji i růžově kvetoucí ladoňky (Scilla mischtschenkoana, S. siberica, S. bifolia, S. luciliae) a nízké žluté, růžové nebo červené botanické tulipány (Tulipa tarda, T. turkestanica, T. sylvestris, T. humilis, T. hageri). Nepostradalelné jsou také všeobecně oblíbené žluté a bílé narcisy (Narcissus pseudonarcissus, N. poeticus), modré a růžové hyacinty (Hyacinthus orientalis) a jim podobné hyacintovce (Hyacinthoides hispanica). Nenáročné modřence (Muscari armeniacum, M. botryoides) barví zjara svými květy stráně do modra. K vidění jsou také další druhy jako vysoký modrý ladoník (Camassia leichtlinii) ze severoamerických prérií, poněkud vlhkomilnější domácí řepčík kostkovaný (Fritillaria meleagris) se zvonkovitým šachovnicovitě skvrnitým květem, bílomodrá blízkovýchodní puškinie (Puschkinia scilloides), bledě modrý ifejon (Ipheion uniflorum) z Argentiny a Uruguaye a bíle kvetoucí snědky (Ornithogalum balansae, O. umbellatum). Vzácností jsou pak kandíky (Erythronium dens-canis, E. 'Pagoda') s převislými fialovými a žlutými květy se zpětně ohnutými okvětními lístky.

Na slunných skalách a stráních kvetou typické, povětšinou kobercové skalničky, jako např. nízké růžově, bíle a červeně kvetoucí plamenky (Phlox subulata, P. douglasii), fialové tařičky (Aubrieta deltoidea, A. canescens, A. × cultorum), nízké modré hořce (Gentiana acaulis, G. angustifolia), modré rozrazily (Veronica armena, V. liwanensis, V. prostrata, V. teucrium), modré koulenky (Globularia bisnagarica, G. cordifolia), žluté a bílé lomikámeny (Saxifraga × apiculata, S. paniculata, S. hostii), fialové hvězdnice (Aster alpinus, A. tongolensis), bílé huseníky (Arabis caucasica, A. procurrens), bílé rožce (Cerastium biebersteinii, C. tomentosum C. arvense), bílý štěničník vždyzelený (Iberis sempervirens), růžovobílé a žluté ruměnice (Onosma albo-rosea, O. stellulata), příjemně vonící bílé a růžové hvozdíky (Dianthus plumarius, D. gratianopolitanus, D. lumnitzeri, D. moravicus), růžový šater plazivý (Gypsophila repens 'Rosea'), růžovočervený kociánek dvoudomý (Antennaria dioica 'Rotes Wunder'), růžové trávničky (Armeria maritima, A. juniperifolia), nízká růžová mydlice bazalkovitá (Saponaria ocymoides), sukulentní žlutá jihoafrická delosperma (Delosperma nubigenum) a oranžový mák nahoprutý (Papaver nudicaule), který kvete i později během léta. Zvláště nápadné jsou fialové bílé a červené koniklece (Pulsatilla vulgaris, P. pratensis P. slavica, P. rubra), jejichž ozdobou po odkvětu jsou také semeníky složené z ochmýřených nažek. Poněkud exotického vzhledu je pryšec myrtovitý (Euphorbia myrsinites) se žlutými květy a stříbřitě šedými dužnatými listy. Na jaře rozkvétá červená pivoňka úzkolistá (Paeonia tenuifolia) s velmi úzkými jemně dělenými listy, tmavě růžová pivoňka dahurská (Paeonia daurica) a růžovočervená pivoňka odchylná (Paeonia anomala).

 Ze vzácnějších druhů domácí květeny jmenujme žlutě kvetoucí hlaváček jarní (Adonis vernalis), tařici skalní (Aurinia saxatilis), tařinku horskou (Alyssum montanum), mochnu jarní (Potentilla tabernaemontana), pryšec mnohobarvý (Euphorbia polychroma), hořcově modrou kamejku modronachovou (Lithospermum purpurocaeruleum), fialové kosatce (Iris pumila, I. aphylla), vzrůstnější třemdavu bílou (Dictamnus albus) s květy výrazně fialově žilkovanými a fialovou diviznu brunátnou (Verbascum phoeniceum), která kvete na přelomu jara a léta. Hojnými druhy na suchých místech Alpina jsou růžová smolnička obecná (Viscaria vulgaris) a žlutý devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum). Mimo to je v Alpinu pěstována řada kultivarů devaterníků s květy bílými, oranžovými růžovými i červenými

  Na přistíněných vlhčích místech rozkvétají stínomilné podrostové trvalky. Celé koberce tvoří např. barvínek menší (Vinca minor), pěstovaný v kultivarech kvetoucích modře, bíle i fialově. Vzrůstnějším příbuzným je světle modrý středozemní barvíněk větší (Vinca major). Kobercovitě se rozrůstají také růžově a bíle kvetoucí kultivary kakostů (Geranium macrorrhizum, G. × cantabrigiense), modré a bílé pupkovce (Omphalodes verna) a vzrůstnější pomněnkovce (Brunnera macrophylla, B. sibirica). Pohledné koberce tvoří rovněž žluté mochničky (Waldsteinia ternata, W. geoides) a spíše listem ozdobné škornice (Epimedium alpinum, E. pinnatum ssp. colchicum, E. × rubrum, E. × versicolor 'Sulphureum'). Na kamenných zdích je k vidění dymnivka žlutá (Corydalis lutea), která se dokáže usadit i v těch nejtěsnějších spárách. Často ji doprovází zvěšinec zední (Cymbalaria muralis), rovněž kořenící v úzkých spárách. Z dalších nízkých stínomilných druhů pozornosti jistě neuniknou hlíznatá růžovofialová dymnivka plná (Corydalis solida), bílé, modré a purpurové violky (Viola odorata, V. sororia), modré jaterníky (Hepatica nobilis, H. transsilvanica), bílé, modré a žluté sasanky (Anemone nemorosa, A. n. 'Robinsoniana', A. blanda, A. ranunculoides, A. canadensis, A. sylvestris), plicníky (Pulmonaria officinalis, P. saccharata) se stříbřitě skvrnitými listy, bílé a růžové konvalinky (Convallaria majalis), bílý lomikámen stinný (Saxifraga umbrosa), žlutá uvulárie (Uvularia grandiflora), žlutý kostival srdčitý (Symphytum cordatum), mákům podobný oranžový mákovník velšký (Meconopsis cambrica) a různé druhy a kultivary bergénií (Bergenia crassifolia, B. cordifolia, B. ciliata, B. × hybrida). Z jarních prvosenek (Primula) jsou v Alpinu k vidění vlhkomilná prvosenka růžová (P. rosea), bílá, fialová a karmínová prvosenka zoubkovaná (P. denticulata) s nápadně kulovitým květenstvím, žluté domácí prvosenky (Primula veris, P. elatior) a vysoká prvosenka japonská (Primula japonica) s patrovitým květenstvím červených nebo bílých květů. Mezi poněkud vyšší druhy zjara kvetoucích trvalek patří orlíčky (Aquilegia), pěstované téměř v úplné paletě barev, bílá a fialová žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegifolium), bíle kvetoucí kokoříky (Polygonatum odoratum, P. multiflorum, P. verticillatum, P. 'Weihenstephan'), světle fialová měsíčnice (Lunaria rediviva), žluté upolíny (Trollius altissimus, T. × cultorum 'Lemon Queen'), žlutý kamzičník východní (Doronicum orientale), modrá a bílá chrpa horská (Centaurea montana), jirnice modrá (Polemonium caeruleum) a oblíbená  bílorůžová srdcovka (Dicentra spectabilis) s květy srdcovitého tvaru. 

K nejatraktivnějším jarním keřům v Alpinu patří hojně zastoupené stálezelené a opadavé pěnišníky (Rhododendron), kvetoucí v mnoha barvách (bílá, žlutá, růžová, fialová, modrofialová, červená). Již v dubnu rozkvétá modrofialový pěnišník obtížený (R. impeditum) z Číny. V květnu následují pestře kvetoucí pěnišníky z okruhu tzv. azalek. Mezi nimi vynikají např. v Průhonicích vyšlechtěné kultivary 'Profesor Jeršov' s květy zářivě červenými a 'Ledikanense' s květy světle fialovými s výraznou hnědopurpurovou kresbou. Svými velkými světle růžovými květy upoutá pozornost také pěnišník Schlippenbachův (R. schlippenbachii) z Korejského poloostrova a přilehlých oblastí. Z početných stálezelených pěnišníků, které jsou v Alpinu pěstovány především v různých kultivarech, uveďme bíle kvetoucí pěnišník kavkazský (Rhododendron caucasicum) a jeho růžově kvetoucí kultivar 'Caucasicum Pictum'.

Neméně atraktivními dřevinami jsou bílé a růžové severoamerické dříny květnaté (Cornus florida) a bílé, růžové a fialové převážně asijské šeříky (Syringa chinensis, S. meyeri, S. julianae, S. × hyacinthiflora, S. vulgaris). Dalšími nápadnými a zajímavými jarními dřevinami jsou: časně kvetoucí vonivka třešňovitá (Osmaronia cerasiformis), žlutě kvetoucí vítečník sítinovitý (Spartium junceum), bílý stálezelený cist vavřínolistý (Cistus laurifolius), bílá prinsepie jednokvětá (Prinsepia uniflora), červené a bílé mamoty (Kalmia angustifolia 'Rubra', K. latifolia), žlutý janovec metlatý (Sarothamnus scoparius), žlutá plnokvětá zákula japonská (Keria japonica 'Pleniflora'), bílé klokoče (Staphylea pinnata, S. bumalda), bílý sturač japonský (Styrax japonica), bělavé datyně (Enkianthus perulatus, E. campanulatus), klanopraška oranžová (Schisandra sphenanthera), popínavé hortenzii podobná bílá klanostěnka hortenziovitá (Schizophragma hydrangeoides), žluté pichlavé dřišťály (Berberis silva-taroucana, B. tischlerii, B. soulieana, B. julianae, B. asiatica, B. vulgaris), bílé, růžové a červené vajgélie (Weigela florida, W. f. 'Bistrol Ruby', W. f. 'Bistrol Snowflake',), bílé kaliny (Viburnum rhytidophyllum, V. × pragense, V. plicatum, V. lantana, V. utile, V. davidii), růžová kolkvície líbezná (Kolkwitzia amabilis) a kolkvíci poněkud podobný dvojštítník mnohokvětý (Dipelta floribunda) s většími bílorůžovými květy se žlutooranžovým jícnem a papírovitě odlupčivou borkou na větvích. Hojně v Alpinu zastoupené skalníky (Cotoneaster) kvetou bíle (C. multiflorus, C. dielsianus, C. dammerii, C. salicifolius) nebo narůžověle (C. horizontalis, C. adpressus, C. × praecox). Jejich hlavní ozdobou jsou povětšinou červené, dlouho vytrvávající plody. Na skalách se zjara pěkně vyjímá nízký žlutý čilimník poléhavý (Cytisus procumbens) a fialový čilimníček nachový (Chamaecytisus purpureus). Vzácnými dřevinami v Alpinu jsou nízké stálezelené růžově kvetoucí lýkovce (Daphne sericea, D. arbuscula, D. cneorum, D. × napolitana, D. × susannae, D. tangutica).

Léto

V letním období zdobí záhony kolem cest, břehů a skalních partií vyšší trvalky v kombinaci s travinami a kapradinami. Modrou a bílou barvu vnášejí počátkem léta do záhonů bohatě kvetoucí šalvěje (Salvia × sylvestris 'Mainacht', S. × s. 'Schneehügel', S. pratensis 'Swan Lake', S. officinalis). Od uvedených šalvějí se odlišuje robustní výrazně aromatická šalvěj muškátová (Salvia sclarea var. turkestanica) ze Středomoří. V barvě modré a bílé kvetou rovněž zvonky (Campanulla persicifolia, C. glomerata, C. latifolia var. macrantha, C. alliariifolia) a zvonkům podobné boubelky (Platycodon grandiflorus). Z modře kvetoucích trvalek uveďme dále šantu zkříženou (Nepeta × faassenii 'Walker's Low'), len vytrvalý (Linum perenne), bělotrn modrý (Echinops ritro), lupinu mnoholistou, (Lupinus polyphyllus), máčky (Eryngium amethhystinum, E. planum 'Blaukappe'), hořec křížatý (Gentiana cruciata) a baptisii jižní (Baptisia australis). Mezi bíle kvetoucí trvalky patří některé kultivary pivoňky čínské (Paeonia lactiflora), dále bělozářky (Anthericum liliago, A. ramosum), svíčkovec Lindheimerův (Gaura lindheimeri), marulka šantovitá (Calamintha nepeta ssp. nepeta  'White Cloud Strain') sléz pižmový (Malva moschata 'Alba'), vratič velkolistý (Tanacetum macrophyllum), robustní arálie hroznatá (Aralia racemosa) a juka vláknitá (Yucca filamentosa) s mohutným květenstvím velkých zvonkovitých květů. O červenou barvu se počátkem léta stará mák východní (Papaver orientale 'Brillant'). Svítivě oranžové květy má domácí jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum). Oranžovočervený je záplevák (Helenium 'Sahin's Early Flowerer'). Jihoafrický mnohokvět hroznatý (Kniphofia uvaria) kvete žlutě, avšak neotevřená poupata na vrcholu květenství jsou výrazně oranžová.  Nápadně žlutě kvetou: tařice stříbrná (Alyssum argenteum), sápa Russelova (Phlomis russeliana), zlatobýly (Solidago 'Golden Baby', S. 'Perkeo'), řebříček (Achillea filipendulina 'Gold Plate'), třapatky (Rudbeckia laciniata, R. fulgiga var. sulivantii 'Goldsturm'), krásnoočko přeslenité (Coreopsis verticillata), hořec žlutý (Gentiana lutea), mochna přímá (Potentilla recta), vrbiny (Lysimachia punctata, L. ciliata 'Firecracker'), janeba drsná (Heliopsis helianthoides var. scabra), omany (Inula ensifolia, I. racemosa), popelivky (Ligularia dentata 'Desdemona', L. hessei, L. przevalskii) a invazivní kolotočník ozdobný (Telekia speciosa). Žluté květy mají rovněž některé vytrvalé náprstníky (Digitalis lutea, D. grandiflora, D. ferruginea). Náprstník červený (Digitalis purpurea) je vyšším dvouletým druhem s purpurovými nebo bílými květy a vyskytuje se v celém parku. Mezi fialově kvetoucí trvalky patří večernice vonná (Hesperis matronalis), lnice nachová (Linaria purpurea), sadec nachový (Eupatorium purpureum), dobromysl obecná (Origanum vulgare), dračíky (Penstemon digitalis, P. campanulatus, P. hirsutus), zavinutka podvojná (Monarda didyma), čistec byzantský (Stachys byzantina), paznechtník uherský (Acanthus hungaricus) a četné kultivary stínomilných bohyšek (Hosta), které jsou mimo dobu kvetení ozdobné svými pěkně tvarovanými a různě zbarvenými listy. Růžový květ má turan (Erigeron 'Gaiety'). Růžovočerveně kvete nízké rdesno himálajské (Bistorta affinis 'Darjeeling Red'). Intenzivně červenou barvu má vlhkomilné rdesno objímavé (Persicaria amplexicaulis 'Blackfield'). V různých barvách dle druhu a kultivaru rozkvétají další trvalky jako podeňka Andersonova (Tradescantia × andersoniana), kohoutek věncový (Lychnis coronaria), třapatkovky (Echinacea purpurea, E. paradoxa), čechravy (Astilbe), denivky (Hemerocallis) a vysoké plamenky (Phlox). Tmavě červenohnědou barvou květů se vyznačuje kýchavice černá (Veratrum nigrum). 

Na skalách kvetou v letním období bílé, žluté a růžové rozchodníky (Sedum album, S. lydium 'Glaucum', S. reflexum, S. forsterianum, S. hybridum, S. kamtschaticum, S. sexangulare, S. spurium), žluté pupalky (Oenothera missouriensis, O. odorata), žlutý rmen Marschallův (Anthemis marschalliana), bílá kuřička šídlolistá (Minuartia laricifolia), bílá hledíkovka pyrenejská (Asarina procumbens), bílá polokeřovitá saturejka horská (Satureja montana),  modrá levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia), nízké modré zvonky (Campanula poscharskyana, C. portenschlagiana, C. garganica), karmínový kakost krvavý (Geranium sanguineum), růžová křížmolístka čnělkatá (Phuopsis stylosa), fialové a žluté ožanky (Teucrium chamaedrys, T. hircanicum T. scorodonia), mateřídoušky (Thymus serpyllum, T. pulegioides) a netřesky (Sempervivum tectorum, S. calcareum, S. arachnoideum, S. × hybridum). Exotického vzhledu jsou žluté nebo růžovočervené opuncie hnědoostné (Opuntia phaeacantha), patřící mezi zimovzdorné kaktusy původem z Mexika. Nápadnou v létě kvetoucí cibulovinou asijského původu je lilie tygrovaná (Lilium lancifolium) s turbanovitými tmavě skvrnitými oranžovými květy. V Alpinu je pěstován i její plnokvětý kultivar 'Flore Pleno'. Méně nápadnou cibulovinou je litoška bělostná (Galtonia candicans) s květem zelenavě bílým. Z cibulovin během léta rozkvétají také různé okrasné česneky (Allium stipitatum, A. senescens, A. flavum, A. carinatum, A. nutans, A. cernuum 'Hidcote', A. sphaerocephalon).

Z keřů kvetou počátkem léta ještě dva pozdní pěnišníky, a to drobnokvětý růžový pěnišník rezavý (Rhododendron ferrugineum) z Alp a bílý pěnišník největší (Rhododendron maximum) ze Severní Ameriky. Dále během léta kvetou zejména růže, kterými je osázena celá jedna partie, tzv. Růžová zahrádka v blízkosti zámku. V plném rozkvětu jsou bílé hortenzie (Hydrangea petiolaris, H. arborescens, H. paniculata, H. quercifolia). Růžově a modře kvete Hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla). Nepostradatelným letním žlutě kvetoucím keřem je mochna křovitá (Potentilla fruticosa). Vytrvale modře kvete polokeř perovskie lebedolistá (Perovskia atriplicifolia 'Lacey Blue'). K vidění je také fialově kvetoucí ibišek syrský (Hibiscus syriacus), modrofialová komule Davidova (Budleja davidii), růžovofialový modřil barvířský (Indigofera tinctoria), modrofialový drmek obecný (Vitex agnus-castus) a modrý ořechokřídlec clandonský (Caryopteris clandonensis). Zajímavými dřevinami jsou severoamerický hlavoš západní (Cephalanthus occidentalis) s kulovitými květenstvími drobných bílých květů a dřevitá pivoňka Delavayova (Paeonia delavayi) s květy žlutými až červenými.

Pozdní léto a podzim

Na blížící se podzim upozorňují modře kvetoucí hořce tolitovité (Gentiana asclepiadea) známé z našich hor. V závěru léta i během podzimu rozkvétají také ibišky bahenní (Hibiscus moscheutos), které budí pozornost svými obřími bílými, růžovými nebo červenými květy talířového tvaru. V kvetení neúnavně pokračují vysoké, tzv. japonské sasanky (Anemone hupehensis, A. tomentosa, A. × hybrida), jejichž první růžové nebo bílé květy se objevují již ve druhé polovině léta. Podobnou dobu kvetení má světle fialová hvězdnice  pyrenejská (Aster pyrenaeus 'Lutetia). Typickými podzimními trvalkami jsou bílé, růžové, modré a fialové kultivary hvězdnic (Aster dumosus, A. novi-belgii, A. novae-angliae), žluté slunečnice (Helianthus rigidus, H. salicifolius), bílý samorostlík (Actaea simplex 'White Pearl'), bílé a purpurové vernonie (Vernonia noveboracensis), fialové trojhrotky (Tricirtis hirta, T. formosana), růžovofialový rozchodníkovec nádherný (Hylotelephium spectabile 'Briliant'), modrý oměj Carmichelův (Aconitum carmichaelii 'Arendsii'), bílé rdesno mnohoklasé (Rubrivena polystachya), ocúny (Colchicum 'The Giant', C. bornmuelleri) a chryzantémy (Chrysanthemum × hortorum, Ch. arcticum). 

Z dřevin kvetoucích na podzim jmenujme světle růžovou abélii velkokvětou (Abelia × grandiflora), bílý sedmisyn jasmínovitý (Heptacodium miconioides) z Číny a purpurovou lespedézii Thunbergovu (Lespedeza thunbergii) z Číny a Japonska. Také podzimní zbarvení listů a plodů dřevin a trvalek přináší zajímavé a vítané barevné efekty nejen do Alpina, ale celého Průhonického parku. Po opadu listů opadavých dřevin obzvláště vynikají stálezelené jehličnany, zejména smrky (Picea), borovice (Pinus), jedle (Abies), douglasky (Pseudotsuga), cedry (Cedrus), cypřišky (Chamaecyparis), zeravy (Tsuga), tisy (Taxus) a jalovce (Juniperus), které jsou v Alpinu zastoupeny v různých druzích a kultivarech.