Genofondová plocha starých odrůd v BZ | pomologické arboretum | Sbírky | Průhonická botanická zahrada | Články | iBotky.cz

Genofondová plocha starých odrůd v BZ

Mobilní verze

Pomologické arboretum Průhonické botanické zahrady se stalo součástí genofondových ploch, které eviduje Český svaz ochránců přírody.

Od roku 2013 Průhonická botanická zahrada spolupracuje s Ekologickým centrem Meluzína - regionálním centrem asociace Brontosaurus. Byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci na záchově genofondu ovocných dřevin v pomologickém arboretu na Chotobuzi.

Ve spolupráci s EC Meluzína jsme provedli inventuru pomologického arboreta. EC Meluzína a ČSOP pravidelně zajišťují zdravotní řez stromů, zahrnutých do programu.  Po vzájemné dohodě jsme se rozhodli o výsadit nové stromky, které by doplnili stávající sortiment.

Na podzim roku 2016 jsme vysadili dvě řady jabloní. V první řadě se návštěvníci budou moci seznámit s českými krajovými odrůdami a ve druhé řadě s nejstaršími odrůdami, které byly vyšlechtěny v Čechách.

 V rámci realizace projektu 76-FN-027 Oživení starých odrůd podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Přehled stromů původního arboreta i nových výsadeb můžete vidět na stránkách Genofondové plochy starých odrůd spravovaných ČSOP.

Na stránkách je přesný popis lokality, zaměřené a popsané jednotlivé ovocné stromy. Podrobné informace jsou i o jednotlivých odrůdách.