Bibliografie - Milan Blažek | Průhonická botanická zahrada | Články | iBotky.cz

Bibliografie - Milan Blažek

Mobilní verze

Přehled publikací Mgr. Milana Blažka

1 9 6 0

Blažek M. (1960): Wild Iris Species in Czechoslovakia. The Bulletin of the American Iris Society 156:  98-101.

1 9 6 1

Blažek M. (1961): Zahradní kosatce. Vesmír 40: 158-159.

Blažek M. (1961): Kosatec nízký v Pavlovských kopcích. Živa IX: 12-14.

1 9 6 3

Blažek M. (1963): Botanical Species of Irises in the Territory of Czechoslovakia. Atti dell 1. Simposio Internazionale dell’Iris: 481-488.

Blažek M. (1963): Iris pumila von Polauer Bergen in Mähren. Deutsche Iris-und Liliengesellschaft, Jahrbuch 1962/63: 76-79.

1 9 6 4

Blažek M. (1964): Kosatce v našich zahradách. ABC zahrádkáře č. 12 (ČOZS)

1 9 6 6

Blažek M. (1966): Iris der Tschechoslowakischen Gärten. Deutsche  Iris- und Liliengesellschaft, Jahrbuch 1966:  47-53.

1 9 6 8

Blažek M. (1968): Iridárium jako příklad expozice okrasných  rostlin. Zpravod. bot. zahr. ČSSR 2: 34-51.

Blažek M. (1968): Iris. - in Vaněk V., ed.: Mečíky a ostatní  hlíznaté květiny: 133-193.

Blažek M. (1968): Iridodictyum. - in Vaněk V., ed.: Mečíky a o­ statní hlíznaté květiny: 258-261.

Blažek M. (1968): Juno. - in Vaněk V., ed.: Mečíky a ostatní  hlíznaté květiny: 281-284.

1 9 7 1

Blažek M. (1971): Iridárium v Průhonické botanické zahradě.  Zpravod. bot. zahr. ČSSR 9: 1-14.

1 9 7 2

Blažek M. (1972): Vítání jara - sněženky. Živa XX: 11-13.

Blažek M. (1972): Nekosatce a neocúny. Živa XX: 53-55.

Blažek M. (1972): Nové kosatce. Živa XX: 88-90, 93.

Blažek M. (1972): Modré květy v trávníku. Živa XX: 133-136.

Blažek M. (1972): Colchicm L., rod nedočkavců. Živa XX: 173-175.

Blažek M. (1972): Řebčíky a kandíky. Živa XX: 2O8-209.

1 9 7 3

Blažek M. (1973): Využití kosatců v botanických zahradách.  Zpravod. bot. zahr. ČSR 12: 68-73.

Blažek M. (1973): Kosatce. Botanická zahrada Průhonice - leták  č. 2: 1-16.

1 9 7 4

Blažek M. (1974): Iridárium. Zprávy botanické zahrady Průhonice  7-1974; 96 stran.

Blažek M. (1974): O kosatcích po třinácti letech. Vesmír 53 /9/:  272-273, 275-276 a 288.

1 9 7 8

Blažek M. (1978): Nejkrásnější kosatce. Zpravodajství Národního  musea v Praze: 1-5.

1 9 7 9

Blažek M. et P. Peršín (1979): Sbírky kulturních rostlin v bota­ nické zahradě BÚ ČSAV. Zpravod. bot. zahr.  ČSSR 21: 19-31.

1 9 8 2

Blažek M. (1982): Historické kosatce. Živa XXX: 171-173.

Blažek M. (1982): Kosatec německý. Živa XXX: 210-212.

Blažek M. (1982): Kosatce. Soubor 18 portrétů, 17 stran dopro­ vodného textu. ČTK-Pressfoto Bratislava.

1 9 8 3

Blažek M. (1983): Zakládání tématických sbírek. Zpravod. bot.  zahr. ČSSR 25: 32-35.

Blažek M. (1983): Botanická zahrada BÚ ČSAV. Informace o bota­nických zahradách zúčastněných na společné ex­ pozici Flora Olomouc, str. 26.

1 9 8 4

Blažek M. (1984): Brian Mathew: The Irises (recenze). Folia geo­botanica et phytotaxonomica 19: 111-112.

1 9 8 5

Blažek M. (1985): Pěstujeme kosatce a příbuzné rody. Knihovna  Květů 60: 23-28. Rudé právo, Praha.

Blažek M. (1985): Kosatce - květy jara. Knihovna Květů 60:  71-77. Rudé právo, Praha.

Blažek M. (1985): Kosatečky a kosatčíky. Knihovna Květů 60: 05-107. Rudé právo, Praha.

Blažek M. (1985): Sbírky kulturních rostlin v genetických vzta­zích. Zpravod. bot. zahr. ČSSR 27: 45-49.

Blažek M. (1985): Introdukční možnosti Iris pumila. Živa XXXIII  /LXXI/: 138-140.

Blažek M. (1985): Genus Iris L. - Index seminum et plantarum 20,  1984: 43, 44. BÚ ČSAV

Blažek M. (1985): Introdukce a genofond specializovaných sbírek.  Zprávy botanické zahrady Průhonice 9: 37-42.

1 9 8 6

Blažek M. (1986): Mezinárodní ocenění československého šlechtění  kosatců. Záhradníctvo 11-1986/6: 269-270.

Blažek M. et M. Roudná (1986): Průhonice und geschützte Pflan­ zen. Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädago­gischen Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" Er­furt - Mühlhausen. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe, 22. Jahrgang 1986, Heft 2:  41-44.

1 9 8 7

Blažek M. (1987): Botanické zahrady a genofond na mezinárodní  úrovni. Živa XXXV: 129.

Blažek M. (1987): Ochrana genofondu okrasných rostlin. Živa  XXXV: 130-132.

Blažek M. (1987): Sofia 1987. Zpravod. bot. zahr. ČSSR 31: 70-71.

Blažek M. et J. Váňa (1987): Botanické zahrady a sbírky kultur.  Směry a předpoklady vývoje v zajištění ochrany  genofondu a tvorby genobank - materiál pro  pracovní skupinu "Genofond": 13-18, ed. SÚPPOP

Samek, V. et M. Blažek (1987): Postavení botanických zahrad  v systému péče o genofond planých rostlin.  Acta ecol. Nat. ac. Regionis - Příl. Zpr.  ČSBS, Mater. 5 - Ochrana a využití genofondu.  Praha, ČK VTIR - Terplan, p. 65-66.

1 9 8 8

Blažek M. (1988): Schutz der Genofonds in den Botanischen  Gärten. In: Kurzfassungen und Vorträge, 17.  Arbeitstagung der Botanischen Gärten der DDR,  Potsdam: 7-8

Hofman J. et M. Blažek (1988): Einige Spezialsammlungen in den  Botanischen Gärten der ČSSR. In: Kurzfassungen  und Vorträge, 17. Arbeitstagung der Botani­schen Gärten der DDR, Potsdam: 15-16.

Blažek M. (1988): Botanické zahrady a péče o genofond. Zpravod.  bot. zahr. ČSSR 32: 34-44.

1 9 8 9

Blažek M. (1989): Mezinárodní zasedání pracovníků botanických  zahrad v Maďarsku. Zpravod. bot. zahr. ČSSR  34: 40-42.

Blažek M. (1989): Péče o genofond. Zpravod. bot. zahr. ČSSR 34:  49.

Blažek M. (1989): Podíl botanických zahrad na ochraně domácích  planých rostlin. Zpravod. bot. zahr. ČSSR 34:  50-51.

Blažek M. (1989): Introdukce a hybridizace a možnosti konzervace  genofondu rodu Iris L.. Zpravod. bot. zahr.  ČSSR 34: 58-67.

Blažek M. (1989): Zakladatel Poradního sboru na odpočinek.  Zpravod. bot. zahr. ČSSR 34: 90-92.

Blažek M. (1989): Hvězdníky v bytě. Um, magazín zájmů a zálib.  Jaro 1989: 14-14. Panorama Praha.

Blažek M. (1989): Kulturní lekníny. Sborník semináře ČSVTS při  BÚ ČSAV Třeboň: 24.

1 9 9 0

Blažek M. (1990): Historische Schwertlilien.Schweizer Stauden­gärten. Heft 11: 24-32.

Blažek M. (1990): Fragen zu Iris germanica.Schweizer Staudengärten. Heft 12: 24-53.

Blažek M. (1990): Iris in Czechoslovakia. Introduction, Hybridi­sation and Conservation Possibilities of the  Genus. The Iris Year Book (The British Iris  Society) 1990: 87-93.

Blažek M. (1989): Krása leknínů. Magazín Akvárium terárium:  114-116. Panorama Praha.

1 9 9 1

Blažek M. (1991): Cultivated Plants in Botanical Gardens - Their  Common Use and Preservation Goals. - In: Proceedings, IV.  International Conference, European-Mediterranean Division of  the International Association of Botanic Gardens, Tbilisi:  N. 9.

Blažek M. (1991): Zprávy z Poradního sboru. - Zprav. Bot. Zahr.,  Zem. nakl. Brázda, Praha, 38: 53-57.

Blažek M. (1991): Smutné události z jara 1991 v Průhonicích.  - Zprav. Bot. Zahr., Zem. nakl. Brázda, Praha, 38: 58-60.

1 9 9 2

Blažek M. (1992): Sbírka leknínů v botanické zahradě BÚ ČSAV  v Průhonicích. - In: Čížková H. et Husák Š. [red.], Sborn.  Bot. Úst. ČSAV, Třeboň p. 27-30, ed. Botanický ústav ČSAV  Třeboň.

Blažek M. (1992): Slovo redakce. - Zprav. Bot. Zahr., Zem. nakl.  Brázda, Praha, 40: 4 - 6.

Blažek M. (1992): 24. Pracovní konference botanických zahrad.  - Zprav. Bot. Zahr., Zem. nakl. Brázda, Praha, 40: 84-85.

Blažek M. (1992): 25. Pracovní konference botanických zahrad.  - Zprav. Bot. Zahr., Zem. nakl. Brázda, Praha, 40: 86-87.

Blažek M. (1992): Mezinárodní zasedání pracovníků botanických  zahrad v Gruzii. - Zprav. Bot. Zahr., Zem. nakl. Brázda,  Praha, 40: 88-92.

Blažek M. (1992): Využití biodiverzity v botanických zahradách.  - Zprav. Bot. Zahr., Zem. nakl. Brázda, Praha, 41: 4-6.

1 9 9 3

Blažek M. (1993): Třicet let od založení Botanické zahrady v Prů­honicích. - Zprav. Bot. Zahr., Zem. nakl. Brázda, 43: 59-61.

Blažek M. (1993): Sbírka leknínů v Průhonicích. - Zprav. Bot. Za­hr., Zem. nakl. Brázda, 43: 80-83.

Blažek M. (1993): Průhonická sbírka denivek. - Zprav. Bot. Zahr., Zem. nakl. Brázda, 43:84-88.

1 9 9 4

Blažek M. (1994): Úvodní slovo. - Zprav. bot. zahr., Čihák-tisk, Praha, 44:7-9.

/Blažek M. (1994) - překlad stati Vodní zahrada/: Velká zahrád­kářská encyklopedie (Christopher Brickell et col.): str. 244-261 (nakladatelství Príroda, Bratislava).

Blažek M. (1994): Ochrana přirozené variability druhu v botanických zahradách. - Zprav. bot. zahr., Čihák-tisk, Praha, 44: 13-15.

Blažek M. (1994): G. Henning et H. Neumann: Freude an Lilien /recenze/. Preslia 66/4: 366.

Blažek M. (1994): Ochrana přirozené variability druhu v botanických zahradách. - Zprav. bot. zahr., Čihák-tisk, Praha, 44:  13-15.

Blažek M. (1994): Alisma L. - Zahradnický slovník naučný 1 A-C: 63. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha.

Blažek M. (1994): Aponogeton L. - Zahradnický slovník naučný 1 A-C: 117. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha.

Blažek M. et all. (1994): Acorus L. - Zahradnický slovník naučný 1 A-C: 30. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha.

Blažek M. (1994): Butomus L. - Zahradnický slovník naučný 1 A-C: 254. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha.

Blažek M. (1994): Calla L. - Zahradnický slovník naučný 1 A-C: 265. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha.

Blažek M. et Vodičková V. (1994): Caltha L. - Zahradnický slovník naučný 1 A-C: 270. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha.

Blažek M. (1994): Ceratophyllum L. - Zahradnický slovník naučný 1 A-C: 316. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha.

1 9 9 5

Blažek M. (1995): European Iris Species. Proceedings of an Inter­national Symposium, part III: Iris Species: Special reports, Missouri Botanical Garden, St. Louis, Missouri, p. 1-15.

Blažek M. (1995): Evropská kosatcová společnost. - Zpravod. Iris Hlučín 32 (2/95): 1 - 2.

/Blažek M. (1995) - překlad textu/: E. Kühner: Význam managementu v botanické zahradě. Praktická zkušenost z botanické zahrady v Brüglingen. - Zpravod. bot. zahr. 45: 22-24.

Blažek M. (1995): Souhrnně o 26. konferenci botanických zahrad. - Zprav. bot. zahr., Čihák-tisk, Praha, 45: 28-29.

Blažek M. (1995): Příspěvky zahraničních účastníků konference. - Zprav. bot. zahr., Čihák-tisk, Praha, 45: 30.

Blažek M. (1995): Osud botanické zahrady Zemského muzea Bosny a Hercegoviny. - Zpravod. bot. zahr., Čihák-tisk, Praha, 45: 31-32.

/Blažek M. (1995) - překlad textu/: A. £ukasiewicz: Spolupráce polských botanických zahrad. - Zpravod. bot. zahr. 45: 36.

Blažek M. (1995): Helen von Stein-Zeppelin - ein erfülltes Leben. Der Staudengarten, 46. Jahrg., 4/1995: 4-5.

Blažek M. (1995): Botanická zahrada v Průhonicích; in Blažek M. et al. (1995): Botanická zahrada BÚ AV ČR Průhonice. (reprezentační brožura BÚ AV ČR), Čihák-tisk, Praha, (příloha k obrazové části). str. 1 - 4.

Blažek M. (1995): Charakteristika hlavních sbírek; in Blažek M. et al. (1995): Botanická zahrada BÚ AV ČR Průhonice. (reprezentační brožura BÚ AV ČR), Čihák-tisk, Praha, - str. 1.

Blažek M. (1995): Sbírka denivek; in Blažek M. et al. (1995): Botanická zahrada BÚ AV ČR Průhonice. (reprezentační brožura BÚ AV ČR), Čihák-tisk, Praha, - str. 2 - 5.

Blažek M. (1995): Sbírka kosatců; in Blažek M. et al. (1995): Botanická zahrada BÚ AV ČR Průhonice. (reprezentační brožura BÚ AV ČR), Čihák-tisk, Praha, - str. 7 - 13.

Blažek M. (1995) - překlad textu z Biološki list 1, str. 7 - 9/: Č. Šilić: Ztráty botanické zahrady Zemského muzea v Sarajevu ve víru války 1992-1994. - Zpravod. bot. zahr. 45: 33-35.

Blažek M. (1995): Sbírka leknínů; in Blažek M. et al. (1995): Botanická zahrada BÚ AV ČR Průhonice. (reprezentační brožura BÚ AV ČR), Čihák-tisk, Praha, - str. 13 - 16.

Blažek M. (1995): Evropská kosatcová společnost. - Zpravod. Iris Hlučín 32 (2/95): 1 - 2.

Blažek M. (1995): Co-operation of Botanic Gardens of the Czech  Republic in Endangered Plants Protection Activities (poster a rozmnožený text na konferenci Planta Europa) - 1 strana.

Blažek M. (1995): Sbírky Botanické zahrady Botanického ústavu Akademie věd České republiky V Průhonicích. Množený text na výstavě v Národním muzeu - 2 strana.

Blažek M. et Blažková U. (1995): Charakteristika základních sbí­rek Botanické zahrady BÚ AV ČR. Množený text na výstavě v Národním muzeu - 2 strany.

Blažek M. (1995): Ukázky hlavních skupin kosatců. Množený text na výstavě v Národním muzeu - 3 strany.

Blažek M. (1995): Zbuzany a květiny - Množený text na výstavě ve Zbuzanech - 2 strany.

Blažek M. (1995): Problémy geograficky nepůvodních druhů z hle­diska ochrany domácího genofondu. 6 stran - text předaný na AOPK.

Blažek M. (1995): Vzdělávací, výchovná a osvětová Činnost v eko­logii z hlediska botanických a zoologických zahrad. MŽP, 3 strany.

1 9 9 6

Blažek M. (1996): Úvodní slovo: Společná práce Českých a sloven­ských botanických zahrad v roce 1995. - Zpravod. bot. zahr., Čihák-tisk, Praha, 46: 5-8.

Blažek M. (1996): Postavení botanických zahrad mezi institucemi, přispívajícími k uplatnění vzácných rostlin v sídlech a kra­jině. - Zpravod. bot. zahr., Čihák-tisk, Praha, 46: 12-13.

Blažek M., U. Blažková (1996): Botanické zahrady jako poslední útočiště historicky cenných zahradních bylin. - Zpravod. bot. zahr., Čihák-tisk, Praha, 46: 29-35.

Blažek M. (1996): Přehled činnosti Poradního sboru pro botanické zahrady ve funkčním období 1991-95. - Zpravod. bot. zahr., Čihák-tisk, Praha, 46: 93-99.

Blažek M. (1996): Pojedeme za kosatci. Naše krásná zahrada 8/96, 1. roČník str. 56 - 58.

Blažek M. (1996): Granty v životě botanických zahrad. 27. konfe­rencia Českých a slovenských botanických záhrad. Univerzita Komenského Bratislava: 20 - 24.

Blažek M. (1996): Botanická zahrada v Průhonicích (přetisk textu z naší informační brožury). - Zpravodaj Iris Hlučín č. 36 (2/96): 19 - 21.

Blažek M. (1996): Florencie 1996. - Zpravodaj Iris Hlučín č. 37 (3/96): 3 - 10.

Blažek M. (1996) Rod Iris. - Zprávy Botanické zahrady Průhonice č. 11 (vnitřní publikace BÚ): 73 stran + seznamy kosatců ve sbírce: 31 stran.

Blažek M. (1996): Eriophorum L. - Zahradnický slovník naučný 2 Č-H: 228-229. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha.

Blažek M. (1996): Hemerocallis L. - Zahradnický slovník naučný 2 /Č-H/: 434-436. Ústav zemědělských a potravinářských in­formací Praha.

Blažek M. (1996): Hippuris L. - Zahradnický slovník naučný 2 /Č-H/: 456-462. Ústav zemědělských a potravinářských infor­mací Praha.

Blažek M., Vodičková V. et Hejný S. (1996): Hottonia L. - Zahrad­nický slovník naučný 2 /Č-H/: 495-496. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha.

Blažek M. (1996): Hydrocharis L. - Zahradnický slovník naučný 2 /Č-H/: 522. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha.

Blažek M. (1996): Possibilities of Botanic Gardens in the System of Activities of Planta Europa (text pro účastníky zasedání Planta Europa na Křivoklátě) - 2 strany.

1 9 9 7

Blažek M. (1997): Mezinárodní hodnocení kosatců, Florencie 1997. - Zpravodaj IRIS Hlučín č. 40 (3/97) - nestránkováno - 2 strany.

Blažek M. (1997): Dny otevřených dveří v Průhonicích. Zpravodaj IRIS Hlučín č. 40 (3/97) - nestránkováno - 2 strany.

Blažek M. (1997): Zbuzany a květiny. Zpravodaj IRIS Hlučín č. 40 (3/97) - nestránkováno - 2 strany.

Blažek M. (1997): - Možnosti využití kosatců ve výuce základních a středních škol. - Zpravod. bot. zahr., Čihák - tisk, Pra­ ha, 47: 67-83.

Blažek M. (1997): Iris L. - Zahradnický slovník naučný 3 /CH-M/: 66-75. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha.

1 9 9 8

Blažek M. (1998): Sbírky Botanické zahrady Botanického ústavu AV ČR I. - Informace pro zahradnictví č. 6: 14-15. Strategie Praha.

Blažek M. (1998): Sbírky Botanické zahrady Botanického ústavu AV ČR II. - Informace pro zahradnictví č. 7: 15. Strategie Praha.

Blažek M. (1998 - 1997/98) - recenze: A. Blanco White - ed.: The Irises. Biologia Plantarum vol. 40 (č. 4): 554

Blažek M. (1998): Současné postavení botanických zahrad a jejich spolupráce. - Zpravod. bot. zahr., Čihák-tisk, Praha, 48:

Blažek M. (1998): Historische Schwertlilien. Schweizer Staudengärten, Heft 28: 79 – 88. Publ. Gesellschaft Schweizer Staudenfreunde, Zürich

Blažek M. (1998): Fragen zur Iris germanica. Schweizer Staudengärten, Heft 28: 89 – 99. Publ. Gesellschaft Schweizer Staudenfreunde, Zürich

Blažek M. (1998): Importance of the Protection of Full Natural Variability of Iris Species for Development as Garden Varieties. An International Conference "Irises & Iridaceae": Biodiversity & Systematics - Abstracts p. 19. The Linnean Society of London, Burlington House, Piccadilly, London W1V 0LQ.

Blažek M. (1998): Importance of the Protection of Full Natural Variability of Iris Species. 8 stran – text přednášky, zkrácená verze vyšla v Acta Botanica Italiana – viz citace z r. 2001

1 9 9 9

Blažek M. (1999): Nuphar Smith - Zahradnický slovník naučný 4 /N-Q/: 71 Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha

Blažek M. (1999): Nymphaea L. – Zahradnický slovník naučný 4 /N-Q/: 72-75  Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha

Hieke K., Hejný S., Blažek M., Moravec Z. (1999): Nymphoides Hill. - Zahradnický slovník naučný 4 /N-Q/: 72-75. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha

Blažková U., Blažek M., Hieke K., Starý F. (1999): Paeonia L.  Zahradnický slovník naučný 4 /N-Q/: 183-187. Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha

2 0 0 0

Blažek M. (2000): International Cooperation. The Path to the Middle-European Society. Bulletin of the American Iris Society Vol. LXXXI, No. 1, Series No. 316, January 2000: 98-101.

Blažek M. (2000): Botanic Garden, Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic. In: Symposium 2000. Printed papers of an International Symposium on Iris, New Zealand 2-6th November 2000: 63-65

Blažek M. (2000): Position of the Genus Iris in Botanical Gardens.  In: Symposium 2000. Printed papers of an International Symposium on Iris, New Zealand 2- 6th November 2000: 65-71

Blažek M. (2000): Botanical Garden in Průhonice and Work with Irises. In: Symposium 2000. Printed papers of an International Symposium on Iris, New Zealand 2-6th November 2000: 71-76

Blažek M. (2000): Probleme des Pflanzenschutzes und der Erhaltung der Pflanzen in den tschechischen Botanischen Gärten. Internationale Arbeitstagung, Arbeitsgemeinschaft Technischer Leiter Botanischer Gärten e.V., Tagungsband: 40-44. Technische Universität Dresden et Akademie der Wissenschaften der CR, Botanisches Institut, Botanischer Garten

Blažek M. (2000): Charakteristiky navštívených botanických zahrad in: Internationale Arbeitstagung, Arbeitsgemeinschaft Technischer Leiter Botanischer Gärten e.V., Tagungsband: 23-29. Technische Universität Dresden et Akademie der Wissenschaften der CR, Botanisches Institut, Botanischer Garten

Blažek M. (2000): Máme se ještě co dovědět o kosatcích? „IRIS“. Middle European Iris Society Bulletin No 13 - (3/2000): 4 - 15

2001

Blažek M. (2001):  Probleme des Pflanzenschutzes und der Erhaltung der Pflanzen in den tschechischen Botanischen Gärten. Gärtnerisch-Botanischer Brief Nr. 142, 2001/1: 4 – 8. Selbstverlag der Arbeitsgemeinschaft Technischer Leiter Botanischer Gärten e.V.

Blažek M. (2001):  Nordenstam, B., El-Ghazaly, G., Kassas, M. (ed.): Plant Systematics for the 21st Century. (Wenner-Gren International Series Volume 77.) - Portland Press, London 2000. 366 pp. ISBN 1-85578-135-2.  Recenze in Biol. Plant. 44(4): 488, 2001.

Blažek M. (2001):  James Cullen et all.: Handbook of  North European Garden plants. With Keys to Families and Genera.  Cambridge University Press 2001. Recenze in Photosynthetica 39 (3): 362

Blažek M. (2001):  Michael Hickey and Clive King: The Cambridge Illustrated Glossary of Botanical Terms. Cambridge University Press 2000. Recenze in Photosynthetica  39 (3): 402.

Blažek M. (2001): The Botanic Garden in Pruhonice and its Iris collection. Annali di Botanica, Nuova Serie, Volume I, n. 2

2002

Blažek M. (2002): Základní potřeby kosatců v zahradách. Rukověť zahrádkáře 2003: 38-39. ČOZS. Vydavatel ČZS, tisk Vltava-Labe-Press Praha

Blažek M. (2002): Nejčastější nemoci a škůdci kosatců. Rukověť zahrádkáře 2003: 39-40. Vydavatel ČZS, tisk Vltava-Labe-Press Praha

Blažek M. (2002): Neskromná krása hvězdníků. Pro čas. Zahrádkář, 5 stran, v tisku

Blažek M. (2002): Importance of the Protection of Full Natural Variability of Iris species. Part 1. In SIGNA /Species Iris Group of North America/ No. 69: 3519 – 3522 (text), a str. 3523 (ilustrace pod samostatným názvem Irises from the Czech Republic)

2003

Blažek M. (2003): Iris – natürliche Variabilität und züchterische Vielfalt. Abh. Naturwiss. Ver. Hamburg (NF) 36: 201 – 208. In D. Roth (Ed.): Die Blumenbücher des Hans Simon Holtzbecker und Hamburgs Lustgärten/. Hamburg 2003.

Blažek M. (2003): Postavení kosatců ve středoevropských zahradách a práce s nimi v Průhonicích. In: Kosatce kvitnúce v záhrade. Sborník konventu a medzinárodného seminára zameraného na problematiku kosatcov a ich využitia v záhradníckej praxi. Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre: 1 - 22.

Blažek M. (2003): Cestování za kosatci. Můj Dům 6/2003: 129 – 131. Bertelsmann Springer CZ, Praha

Blažek M. (2003): Neskromná krása hvězdníků. Zahrádkář XXXV/2003 č.1: 26-28. Český zahrádkářský svaz Praha.

Blažek M. (2003): Importance of the Protection of Full Natural Variability of Iris species. Part 2. In SIGNA /Species Iris Group of North America/ No. 71: 3597 – 3601 (text), a str. 3596 (ilustrace pod samostatným názvem Irises from the Czech Republic)

2004

Blažek M. (2004): Denivky – jednodenní, ale stále se obnovující radost. Springermedia.

Blažek M. (2004): Concept of the Průhonice Gene-pool collections. 1 strana – poster na symposiu botanických zahrad v Polském Těšíně

2005

Blažek M. (2005): Poradní sbor botanických zahrad – 1964-2001. In Sekerka P. (Ed.): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin – Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl.m. Prahy, ISBN: 80-903697-0-7: 13-15

Blažek M. (2005): Problematika specializovaných sbírek v botanických zahradách od reprezentativního výběru rostlin po ochranu genofondu. In Sekerka P. (Ed.): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin – Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl.m. Prahy, ISBN: 80-903697-0-7: 136-144

Blažek M. (2005): Hybridization and Cultivation Process and History of Bearded Irises. In Iris Species and Cultivars in the World: 162 – 167 /v japonštině/.

Blažek M. (2005): Franciris 2005. Iris – Bulletin č. 23 (1/2005): 9-11. Middle European Iris Society

Blažek M. (2005): Přesazování kosatců mimo běžné termíny. Iris – Bulletin č. 23 (1/2005): 30-32. Middle European Iris Society

Blažek M. (2005): Postavení kosatců ve Středoevropských zahradách a práce s nimi v Průhonicích. Iris – Bulletin č. 32-52 (1/2005): 9-11. Middle European Iris Society

2006

Blažek M. (2006): Kosatce ve Francii. Iris – Bulletin č. 24 (1/2006): 44-48. Median Iris Society

Blažek M. (2006): Zeitreise der Garteniris – Pflanzenkategorien und Beispiele. Grenzüberschreitende Gartenschau Markrtredwitz 2006. Vysvětlující text pro exposici Iris – 8 stran

2007

Blažková U., Blažek M. (2007): Iris Collection in Průhonice – its Composition and preservation. Proceedings of the International Scientific Meeting in Žatec: Use of genetic Resources of cultivated Plants. III. Section: Assessment and use of crop genetic resources: 6

2008

The Iris collection in Pruhonice. Proceedings of international symposium Iris species and hybrids – Firenze /nemohu najít přesnou citaci, poslal jsem tam příspěvek, vyšel ve sborníku/

2011

Blažek M., Blažková U.: Genetic Resources of Iris barbata, Group Elatior. Searching, Identification and Preservation of Genetic Resources of Tall Bearded Garden Irises

Sborník: II Московский Международный Симпозиум по роду Ирис “Ирис-2011”  Материалы /ботаничекий сад МГУ, 14-17 июня 2011 г./. p. 31 - 44. МАКС ПРЕСС. Москва   2011

Blažek M., Končinská M. & Sekerka P.: Kosatce významné pro zahrady I. - kartáčkaté kosatce. Zahradnictví. 5/2011, str. 32 – 35

Blažek M., Sekerka P. & Končinská M.: Kosatce významné pro zahrady II. - historické kulturní kosatce. Zahradnictví 6/2011, str. 32 - 34

Blažek M., Sekerka P. & Končinská M.: Kosatce významné pro zahrady III. - Variabilita bradatých kosatců a české šlechtění. Zahradnictví 7/2011, str. 28 - 30

Sekerka P., Končinská M. & Blažek M.: Kosatce významné pro zahrady IV. - Aril hybridy a hřebínkaté kosatce. Zahradnictví 8/2011, str. 24 – 26

Končinská M., Sekerka P. & Blažek M.: Kosatce významné pro zahrady V. - Bezkartáčkaté kosatce. Zahradnictví 9/2011, str. 36 – 39

Sekerka P., Končinská M. & Blažek M.: Kosatce významné pro zahrady VI. - vodní kosatce. Zahradnictví 10/2011, str. 30 – 32

2012

Milan Blažek: Různá pracovní zaměření při práci s genofondem a vztahy mezi nimi. In" Sekerka P. (ed.): Sborník z konference Genofondy rostlin v zahradní tvorbě. BÚ AVČR vvi, 2013.

2013

Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z., Macháčková M., Žlebčík J.. Polesný V.: 37Průvodce po sbírkách botanické zahrady na Chotobuzi. Botanický ústav AVČR, v.v.i., 69 stran. ISBN: 978-80-86188-40-9

2014

Blažek Milan: Georgij Ivanovich Rodionenko As Scientist and Friend

Tall Talk - Fall 2014 p. 29-30

2015

Blažek M. (2015): http://www.ibotky.cz/clanky/herbar-kosatce/135-iris-variegata-l.html

Blažek M. (2015): http://www.ibotky.cz/clanky/herbar-kosatce/132-iris-spuria-a-pribuzne-druhy-vyznam-pro-kulturu.html

Blažek M. (2015): http://www.ibotky.cz/clanky/herbar-kosatce/133-kosatce-serie-spuriae-v-kulture.html. Kosatce série Spuriae v kultuře

Blažek M. (2015): http://www.ibotky.cz/clanky/herbar-kosatce/134-geneticke-zdroje-zahradnich-kosatcu-sk-spuria.html

Blažek M. (2015): http://www.ibotky.cz/clanky/herbar-kosatce/114-kosatec-nizky-iris-pumila.html

Blažek M. (2015):  Kosatce v průběhu staletí -1. díl. Zahradnictví 5/2015, str. 30-35

Blažek M. (2015):  Kosatce v průběhu staletí -2. díl. Zahradnictví 5/2015, str. 34-37

Blažek M. (2015): The Iris Collection at Průhonice. Aims and Traditions. ROOTS Journal of the Historic Iris Preservation Society Volume 28, Issue 2

2016:

Milan Blažek (2016): ‘AMAS‘       and ‘MACRANTHA‘. Known and Unknown Irises. ROOTS Journal of the Historic Iris Preservation Society Volume 29, Issue 1, Spring 1916, str. 15

Cathy Egerer (2016): Milan Blažek. ROOTS Journal of the Historic Iris Preservation Society Volume 29, Issue 2, Fall 1916, str. 15

 Komentáře k článkuŽádné komentáře

Přidat komentář
Jméno: *
E-mail: 
Text: *
Napsáno je zbývá    znaků.
Kolik je 2*3 (slovně) *  
* Povinné údaje jsou označené hvězdičkou