kosatce | Sbírky | Průhonická botanická zahrada | Články | iBotky.cz

Průhonická botanická zahrada

Kosatce v Průhonicích

Do průhonických sbírek, které měly svůj počátek v sortimentu Dendrologické společnosti ve 20. letech minulého století, byly již tehdy zahrnovány kosatce všech hlavních kategorií, i když v nevelkém počtu. Na rozdíl od předchozích sortimentů, které sloužily vesměs zahradnické praxi, je sbírka botanické zahrady zaměřena na botanické vztahy a genetický vývoj, který vedl k současným kulturním kosatcům. Současné sbírky uchovávají nejen rostliny, které byly udržovány v předchozích průhonických i československých kulturách, ale také pečlivě vybrané historické i současné zahradní kosatce celosvětového významu.
Původní prioritou bylo podchycení pokud možno všech významných kosatců pěstovaných v minulosti na československém území, které z kultury v posledních desetiletích již z velké části vymizely. Neméně důležité, a z mezinárodního hlediska důležitější je podchycení genetických zdrojů, ze kterých tyto kosatce vznikly, i takových, které se u nás dříve nepěstovaly, ale které patří ke světovému kulturnímu dědictví, a které se ve stejném objemu a složení jinde než v Průhonicích neudržují.
Největšího rozvoje dosáhly v našich sbírkách kosatce s oddenky. Sbírky jednotlivých skupin ukazují postupný vývoj od planých druhů s jejich přirozenou i šlechtitelsky rozvinutou variabilitou, a dále následuje celý šlechtitelský vývoj až k současným kultivarům. V současné době je v nejúplnější podobě sbírka Iris barbata.
  

Pracovní a exposiční výsadby rodu Iris

Sbírka kosatců byla založena jako sbírka Botanické zahrady ČSAV spolu se zahradou, v roce 1963. Postupně však byla kompletována již předtím ze soukromých i komerčních zdrojů a stávajících sbírek československých i zahraničních.

Významným základem byly v 50. letech 20. století starší kosatce z tehdejších komerčních sortimentů, a k nim se připojily novodobé kultivary získávané systematicky od r. 1957 ze zahraničí. Ty pak sloužily pro další rozsáhlou výměnu s domácími i zahraničními pěstiteli.
Všechny sbírky jsou od počátku uspořádány vývojově, v chronologickém sledu podle doby vzniku. Pracovní i expoziční výsadby byly postupně umisťovány v pracovní části zahrady i v současné expoziční zahradě. Jsou to rostliny, které vyžadují občasnou přesadbu, a nejlépe přesadbu na nové místo.
První velkoplošná sbírka byla zpřístupněná pro veřejnost jako expozice v roce 1974 při příležitosti Mezinárodního symposia o rodu Iris, které zahrada tehdy organizovala.
Základní sortiment (úplná sbírka podrodu Iris) je v současnosti, s výjimkou nízkých druhů, v pracovní části zahrady v polní kultuře. Ta je přístupná jen pro odborníky v doprovodu pracovníků zahrady. Současný stav evidovaných položek je podstatně rozsáhlejší, reprezentativní výběr je v architektonicky ztvárněné expoziční zahradě, jejímž základem byla architektonická studie prof. I. Otruby. 
 

Přehled pěstovaných rostlin

Sortiment ve veřejně přístupné expoziční zahradě 

Obsah

Přehled druhů

 

 

Kosatce - HIPS

Průhonická botanická zahrada se stala první výstavní zahradou certifikovanou společností Historic Iris Preservation Society v kontinentální Evropě. Je to pro nás velká čest a uznání naší dlouholeté práce. 
504 Zobrazení celý článek »
kosatce | Pavel Sekerka | 22.2.2023
Kosatce - HIPS

Základní dělení archaických kosatců

Autor textu: Milan Blažek
2354 Zobrazení celý článek »
kosatce | Pavel Sekerka | 22.11.2017
Základní dělení archaických kosatců

Archaické aneuploidní kosatce

Autor textu: Milan Blažek
4079 Zobrazení celý článek »
kosatce | Pavel Sekerka | 20.11.2017
Archaické aneuploidní kosatce

Diploidní hybridní kosatce

Autor textu: Milan Blažek
2327 Zobrazení celý článek »
kosatce | Pavel Sekerka | 20.11.2017
Diploidní hybridní kosatce

Specifikace archaických zahradních kosatců

Autor textu: Milan Blažek
1668 Zobrazení celý článek »
kosatce | Pavel Sekerka | 20.11.2017
Specifikace archaických zahradních kosatců

Třídění kosatců z hlediska historické hodnoty

Autor textu: Milan Blažek
1854 Zobrazení celý článek »
kosatce | Pavel Sekerka | 20.11.2017
Třídění kosatců z hlediska historické hodnoty

Historické zahradní kosatce sekce Iris

Autor textu: Milan Blažek
2150 Zobrazení celý článek »
kosatce | Pavel Sekerka | 20.11.2017
Historické zahradní kosatce sekce Iris

Kosatce jako jedna z prvních genofondových sbírek

Autor textu: Milan Blažek
1461 Zobrazení celý článek »
kosatce | Pavel Sekerka | 20.11.2017
Kosatce jako jedna z prvních genofondových sbírek

Tabulka zahradnického členění kosatců

Základní přehled o členění kosatců najdete zde .
2486 Zobrazení celý článek »
kosatce | Pavel Sekerka | 10.2.2017
Tabulka zahradnického členění kosatců

Historické kosatce

Okrasné rostliny doprovázejí člověka po celou jeho historii, záznamy o jejich pěstování jsou známé již ze starověku. Kromě růží patří k nejdéle pěstovaným okrasným rostlinám pivoňky a samozřejmě také kosatce.
9156 Zobrazení celý článek »
kosatce | Pavel Sekerka | 21.4.2013
Historické kosatce

(zobrazeny záznamy 1 - 10 z celkového počtu 18)