Průhonická botanická zahrada

Pivoňky v Průhonicích

Pivoňky, jak dřevité tak bylinné byly použité ve výsadbách při zakládání Průhonického parku.
Podle dochovaných zpráv rostlo v parku na přelomu století 600 trsů bylinných pivoněk. Větší sortiment pivoněk byl pěstován také v zahradě Dendrologické společnosti. Katalog Spolkových zahrad Průhonických nabízí v roce 1927 celkem 42 taxonů a kultonů bylinných pivoněk.

Ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví ing. M. Opatrná soustředila sortiment bylinných pivoněk v 60. letech. Po jejich zhodnocení však byla sbírka z části převedena vybraným zahradnickým podnikům a z části zrušena.

Sbírku pivoněk Botanického ústavu založil doc. J. Hofman, tehdejší vedoucí zahrady, v letech 1968 - 1969. V 70. letech je uváděno ve sbírce 180 taxonů a kultonů.
V 80. letech byla sbírka zrevidována. Ing. U. Blažková sbírku doplnila především o mezidruhové hybridy bylinných pivoněk.

Ve sbírce pivoněk je nyní zastoupeno 12 botanických druhů a více než 200 kulturních odrůd. Základem jsou historické i nové odrůdy bylinných pivoněk. Počet kultivarů P. lactiflora dosahuje 176, hybridních kultivarů je 30; celkem tedy 206 kultivarů. Významnou součástí sbírky jsou mezidruhoví kříženci, kterým se šlechtitelé věnují v posledních desetiletích. Tyto pivoňky kvetou, podobně jako hojně pěstovaná pivoňka lékařská, již od poloviny května.

 


 

Pivoňky v botanické zahradě

Pivoňky v botanické zahradě jsou vysázené na několika záhonech. Odrůdy bylinných pivoněk jsou vysázené v dolní části zahrady v půlkruhovitých záhonech. Systém výsadby spojuje klasifikaci podle barev květů s vývojovým uspořádáním: kultivary jsou roztříděny podle barvy květů na bílé, růžové a červené, a v každé z těchto skupin jsou pak řazeny chronologicky, podle doby vyšlechtění. 

Nedaleko, podél plotu, pokračuje výsadba hybridní dřevitou pivoňkou (P. papaveracea x ostii) a před nimi jsou předsazené modernější odrůdy ue skupiny meziskupinových pivoněk. Pod vzrostlými duby jsou skupiny pivoňky cizí a lékařské různého původu.

V horní části Rozária podél panelové cesty jsou vysazené plané bylinné pivoňky z lesních a polostinných biotopů. V okolí skalky je výsadba, která demonstruje variabilitu pivoňky tenkolisté (P. tenuifolia) a je doplněna stepními druhy pivoněk.

V arboretu podél třešňové aleje je vysázen sortiment dřevitých pivoněk, od panelové cesty odrůdy původem z Japonska a za nimi následují odrůdy původem z Číny. Řada je zakončena výsadbou sortimentu čínských odrůd pivoňky čínské. Na ploše arboreta je skupina Lemoinových dřevitých pivoněk.

V Šípkovém sadu připravujeme expozici českého šlechtění dřevitých pivoněk.

Přehled pěstovaných pivoněk v databázi Florius

Řada botanických druhů je též vysázena na Alpinu Průhonického parku a dřevité pivoňky můžete obdivovat též na nádvoří zámku.

Obsah:

herbář - další články o pivoňkách:

Ranné hybridní pivoňky Průhonického šlechtění

V průhonickém šlechtění pivoněk pokračuje Pavel Sekerka po roce 2010. V Botanické zahradě HLMP pokusně vyséval dřevité pivoňky, v Průhonicích se věnuje křížení botanických druhů pivoněk .
2852 Zobrazení celý článek »
pivoňky | Pavel Sekerka | 29.3.2014
Ranné hybridní pivoňky Průhonického šlechtění

Trojské šlechtění dřevitých pivoněk

Trojské šlechtění představuje výběr semenáčů ze směsi semen získaných samoopylením z odrůd zakoupených od čínské firmy He Ze East Flowers v Botanické zahradě HLMP.
3093 Zobrazení celý článek »
pivoňky | Pavel Sekerka | 26.3.2014
Trojské šlechtění dřevitých pivoněk

Informační tabule: Zahradní pivoňky

Autor: RNDr. Pavel Sekerka
5386 Zobrazení celý článek »
pivoňky | Pavel Sekerka | 11.3.2013
Informační tabule: Zahradní pivoňky

Informační tabule: Botanické pivoňky

Autor: RNDr. Pavel Sekerka
3676 Zobrazení celý článek »
pivoňky | Pavel Sekerka | 11.3.2013
Informační tabule: Botanické pivoňky

Průhonické šlechtění pivoněk

Autoři: RNDr. Pavel Sekerka, ... Šlechtění pivoněk se v Čechách věnovalo několik zahradníků v období První republiky, např. Horák v Bystřici pod Hostýnem. Po válce se však pivoňkám nikdo hlouběji nevěnoval, až ing. Uljana Blažková v osmdesátých a devadesátých letech…
4072 Zobrazení celý článek »
pivoňky | Pavel Sekerka | 11.3.2013
Průhonické šlechtění pivoněk