Průhonická botanická zahrada | Články | iBotky.cz

Průhonická botanická zahrada

Zahrada se specializuje pouze na několik rodů kulturních rostlin, unikátní je však komplexnost jejich sbírek. Jejich hlavním cílem je záchova kulturního a přírodního dědictví a dokumentace přirozené variability, starých historických odrůd a vývoje šlechtění vybraných rodů. Zvláštní pozornost věnujeme důležitým vývojovým stupňům kulturních forem ze všech fází jejich historie. Sbírka kosatců a růží je co do počtu pěstovaných druhů a odrůd největší v ČR, sbírka kosatců patří k nejvýznamnějším ve světě. 

Zahrada je akreditovaným arboretem III. stupně v síti ArbNet a získala akreditace BGCI - Botanic Garden Accreditation a Conservation Practitioner Accreditation. Je zakládajícím členem Unie botanických zahrad ČR.

Otevírací doba 

Zahrada bude otevřena v době květu sbírek od 1.4. do 30.9. a během akcí, každý den vyjma pondělí, od 9.00 do 17.00. 

Národní sbírky

Průhonická botanická zahrada je zapojena do sítě Národních sbírek Unie botanických zahrad ČR. Do sítě byly zařazeny následující sbírky:

  • kosatce
  • pivoňky
  • denivky
  • sněženky
  • plané druhy hrušní - čekatelská sbírka

Vybrané odrůdy, především domácího původu, sjou součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství.  

Průhonická botanická zahrada se stala první výstavní zahradou certifikovanou společností Historic Iris Preservation Society v kontinentální Evropě. Je na seznamu doporučených zahrad American Peony Society. Je genofondovou plochu projektu Oživení starých odrůd ČSOP.

Index Plantarum

Přehled pěstovaných rostlin - florius.cz

Přehled akcí

Kalendář kvetení

Mapa expozic Průhonické botanické zahrady


     

Kosatce jako jedna z prvních genofondových sbírek

Autor textu: Milan Blažek
1414 Zobrazení celý článek »
kosatce | Pavel Sekerka | 20.11.2017
Kosatce jako jedna z prvních genofondových sbírek

Zápis - 3. Pracovní skupina pro genofondy v BZ ČR

Jednání se konalo 25. 10. 2017 v Botanické zahradě PřF UK v Praze - Na Slupi.
1396 Zobrazení celý článek »
Průhonická botanická zahrada | Pavel Sekerka | 20.11.2017
Zápis - 3. Pracovní skupina pro genofondy v BZ ČR

18. 5. Seznámení s Průhonickou botanickou zahradou

Akce probíhá v rámci Dne fascinace rostlinami.  
2792 Zobrazení celý článek »
Průhonická botanická zahrada | Pavel Sekerka | 6.4.2017
18. 5. Seznámení s Průhonickou botanickou zahradou

Genofondová plocha starých odrůd v BZ

Pomologické arboretum Průhonické botanické zahrady se stalo součástí genofondových ploch, které eviduje Český svaz ochránců přírody.
2324 Zobrazení celý článek »
pomologické arboretum | Pavel Sekerka | 24.3.2017
Genofondová plocha starých odrůd v BZ

České a moravské denivky

Počátky českého šlechtění rodu Hemerocallis se dohledají jen těžko...
2761 Zobrazení celý článek »
denivky | Markéta Macháčková | 21.2.2017
České a moravské denivky

Sbírka rodu Hemerocallis

Sbírka denivek byla založena v sedmdesátých letech dvacátého století Mgr. Milanem Blažkem. Rostliny mapují historický vývoj šlechtění od botanických druhů rostlin a počátků pěstování a jejich křížení až do současnosti, pokrývají tedy období od roku 1784 – 2012.
2590 Zobrazení celý článek »
denivky | Markéta Macháčková | 21.2.2017
Sbírka rodu Hemerocallis

Pět let revitalizace Průhonické botanické zahrady

Novodobá revitalizace botanické zahrady započala v roce 2011, kdy jsme získali podporu ze Státního fondu životního prostředí na projekt "Obnova sbírek botanických růží a hrušní a jejich zpřístupnění veřejnosti v BZ Chotobuz".
2510 Zobrazení celý článek »
Naše projekty | Pavel Sekerka | 13.2.2017
Pět let revitalizace Průhonické botanické zahrady

Průhonická botanická zahrada - Generel 2017

V roce 2013 jsme na stránkách ibotky.cz zveřejnili první generel zahrady - rozložení plánovaných expozic. Během tří let se nám povedlo většinu z plánů splnit, jednotlivé plochy nově otevřené pro veřejnost získaly svoji náplň a smysl.
2361 Zobrazení celý článek »
Naše projekty | Pavel Sekerka | 12.2.2017
Průhonická botanická zahrada  - Generel 2017

Tabulka zahradnického členění kosatců

Základní přehled o členění kosatců najdete zde .
2432 Zobrazení celý článek »
kosatce | Pavel Sekerka | 10.2.2017
Tabulka zahradnického členění kosatců

Životopis - Mgr. Milan Blažek

Na valné hromadě Unie botanických zahrad ČR , která se konala 26.1. 2016 v botanické zahradě UK Na Slupi, získali Uljana a Milan Blažkovi významné ocenění za celoživotní práci v botanických zahradách - Čestné členství Unie.
2850 Zobrazení celý článek »
Průhonická botanická zahrada | Pavel Sekerka | 30.1.2017
Životopis - Mgr. Milan Blažek

(zobrazeny záznamy 21 - 30 z celkového počtu 94)