Průhonická botanická zahrada | Články | iBotky.cz

Průhonická botanická zahrada

 

Otevírací doba 

Zahrada bude otevřena v době květu sbírek od 9.5. do 31.6. a během akcí, každý den vyjma pondělí, od 9.00 do 17.00. Pokud to finanční situace dovolí, bude otevírací doba zahrady prodloužena po celou sezónu, tj. do konce září.

Přehled akcí

Mapa expozic Průhonické botanické zahrady


     

Klasifikátor rodu Iris

Klasifikátor rodu Iris
2312 Zobrazení celý článek »
Národní program GZ | Pavel Sekerka | 8.3.2014
Klasifikátor rodu Iris

Brožura 20 let národního programu

Brožura 20 let národního programu
1845 Zobrazení celý článek »
Národní program GZ | Pavel Sekerka | 8.3.2014
Brožura 20 let národního programu

Historie pomologického arboreta na Chotobuzi

Historie chotobuzského fruticeta je svázána s historií sbírek ovocných dřevin, které vznikalyv druhé polovině 19. století.
5034 Zobrazení celý článek »
pomologické arboretum | Pavel Sekerka | 18.2.2014
Historie pomologického arboreta na Chotobuzi

Průvodce rozáriem

Zde si můžete prohlédnout text průvodce rozáriem.
1722 Zobrazení celý článek »
Průvodce | Pavel Sekerka | 5.1.2014
Průvodce rozáriem

Průvodce po sbírkách

Zde si můžete prohlédnout text průvodce po sbírkách Průhonické botanické zahrady.
1825 Zobrazení celý článek »
Průvodce | Pavel Sekerka | 22.12.2013
Průvodce po sbírkách

Nově vydané skládačky a průvodce bot. zahradou

Díky projektu Obnova sbírek botanických růží a hrušní a jejich zpřístupnění veřejnosti v BZ Chotobuz, který byl podpořen Programem na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů jsme vydali Průvodce po sbírkách a Průvodce rozáriem botanické zahrady.
1979 Zobrazení celý článek »
Expozice | Pavel Sekerka | 22.12.2013
Nově vydané skládačky a průvodce bot. zahradou

Integrovaná ochrana rostlin

V rámci Programu na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů byla vytvořena Příručka integrované ochrany rostlin, pokrývající hlavní sbírky - kosatce, růže, pivoňky, denivky a pěnišníky.
2438 Zobrazení celý článek »
Naše projekty | Pavel Sekerka | 30.11.2013
Integrovaná ochrana rostlin

Generel

Etapizace budování botanické zahrady
2460 Zobrazení celý článek »
Naše projekty | Pavel Sekerka | 30.11.2013
Generel

Generel 2013

Mapa plánovaného rozložení expozic
3242 Zobrazení celý článek »
Naše projekty | Pavel Sekerka | 22.7.2013
Generel 2013

Obnova rozária po katastrofální zimě 2011-2012

Tímto bychom chtěli poděkovat organizacím, které nám pomohly darem oček k obnově sortimentu.
3013 Zobrazení celý článek »
růže | Pavel Sekerka | 11.7.2013
Obnova rozária po katastrofální zimě 2011-2012

(zobrazeny záznamy 41 - 50 z celkového počtu 90)