17. Juková a doubková stráň | Průvodce Alpinem | Alpinum Průhonického parku | Články | iBotky.cz

17. Juková a doubková stráň

Mobilní verze

17. Juková a doubková stráň

 

Juková a doubková stráň jsou poslední skalnatou částí Alpina. Kromě solitérně vysázených juk ve stráni nad cestou, je zde pěstována řada suchomilných stepních a lesostepních rostlin. Horní část svahu pokrývá porost zakrslých dubů a dalších dřevin jako jsou např. mandloň nízká (Prunus tenella), kalina Carlesiova (Viburnum carlesii), hlodáš evropský (Ulex europaeus) nebo dřišťál juliin (Berberis julianae). V blízkosti cesty jsou vysázeny sturač japonský (Styrax japonica), dvojštítník mnohokvětý (Dipelta floribunda) a javor mandžuský (Acer mandshuricum). Kromě skal a přirozených travnatých strání jsou v  kompozici této části Alpina uplatněny také suché zídky podpírající svahy a suťoviště osázené různými skalničkami. Břeh potoka Botiče je lemován nižšími i vyššími trvalkami.

  

 


Rostliny pěstované vtéto partii