16. Zadní část Alpina | Průvodce Alpinem | Alpinum Průhonického parku | Články | iBotky.cz

16. Zadní část Alpina

Mobilní verze

16. Zadní část Alpina


Zadní část Alpina tvoří příkrý skalnatý svah i pozvolnější břeh potoka Botiče s porostem dřevin a trvalek. Pozornost upoutává netypicky rostlý modřín opadavý, převisající ze skály nad cestou. Nad ním na vrcholu skalní partie ční jako zvláštní torzo z větší části suchý dub letní. Cestu lemují kromě smrků, douglasek a jilmu také vilín měkký, klanopraška, klanostěnka, dřín květnatý, brslen Fortuneův a klokoč zpeřený. Stinný břeh potoka Botiče pokrývá pestrý bylinný podrost s bohyškami, kokoříky, trachystemonem, mitrovničkami a hojně zastoupenými jarními cibulovinami - kandíky, modřenci, šafrány, puškiniemi a sněženkami. Nahoře na skalách rostou vzrostlé borovice černé, cedry himalájské a keře jako tvrdodřev křovitý, žanovec měchýřník, skalník časný, skalník mnohokvětý, štědřenec zlatý déšť a mandloň nízká. V bylinném patře na skalách se uplatňují např. třemdavy, hvozdíky, devaterníky, ožanky, česneky, netřesky, plamenky, pivoňky a osladiče.
 
   

 

Rostliny pěstované na zadním alpinu