Podzámecké alpinum - kamenné terasy pod baštou | Průvodce Alpinem | Alpinum Průhonického parku | Články | iBotky.cz

Podzámecké alpinum - kamenné terasy pod baštou

Mobilní verze

Podzámecké alpinum - kamenné terasy pod baštou

 

Terasovité alpinum se nachází na západní straně zámku v sousudství tzv. zámecké bašty.  Jednotlivé terasy alpina jsou podepřeny kamennými zídkami, postavenými z místní algonkické břidlice. Svah pod zámkem je tímto způsobem zpevněn a rozčleněn na větší i menší nepravidelné plochy. Na jednotlivých terasách jsou v částečném zástinu stromů pěstovány keře a půdopokryvné, povětšinou stínomilné trvalky, skalničky a cibuloviny. Z dřevin zde můžeme vidět starý keř dřínu obecného, tis západoamerický, javor Buergerův, kalinu užitečnou a kalinu Davidovu, dále zimostrázy, lýkovce, zimolezy, trojpuky a tavolníky. Z cibulovin, které se uplatňují hlavně v bohatém jarním aspektu jmenujme kandíky, ladoňky, sněženky, česneky, modřence, talovíny, dymnivky a sasanky.  Mezi trvalkami vynikají prvosenky, jaterníky, čemeřice, liliovky, bohyšky, jefersonie, plícněnky a trojpecky. Ve větších plochách jsou vysázeny biky, konvalinky, netíky, kakosty, pupkovce, škornice a pomněnkovce. Terasovité alpinum je pohodlne přístupné po pěšinách a schůdkách, což umožňuje blízké pozorování pěstovaných rostlin. Na kamenné terasy přirozeně navazuje větší skalní výchoz se starým dubem a malebným kamenným schodištěm. V údolí pod zákrutou hlavní parkové cesty stojí stará budova rybárny. Skála nad cestou je osázena stínomilnými trvalkami a skalničkami jako jsou kakosty, primule, podléšky, lomikameny, dymnivky, pupovice a srdcovky. Kamenné schody, které procházejí touto partií, spojují dolní a horní parkovou cestu. Tato dříve nepřístupná partie prošla v roce 2016 rozsáhlou renovací.

 

 

 

Dřeviny


Trvalky