Alpinum - trvalková stráň | Průvodce Alpinem | Alpinum Průhonického parku | Články | iBotky.cz

Alpinum - trvalková stráň

Mobilní verze

Alpinum - trvalková stráň


Na růžovou zahrádku navazuje v horní partii svahu nad Podzámkem tzv. Trvalková stráň. Zde jsou ve svahu vysázeny nižší i vyšší suchomilné trvalky a cibuloviny. Horní pěšina od zámku prochází tímto porostem a směřuje dále ke studánce. Rostlinám se zde ponechává volnost i možnost samovolného přesevu. Již záhy zjara zde rozkvétají hlaváčky, koniklece, snědky a botanické tulipány. V doprovodu strdivek a kavylů pak následují sasanky, česneky, omany, třemdavy, kosatce, šalvěje, paznechtníky, baptisie, bělozářky a pryšce. Do porostu trvalek jsou zakomponovány bíle kvetoucí mochny křovité. Z dřevin se v okolí nachází douglasky, borovice, tisy, zimostrázy, dřezovce, mahonie, nízké jalovce a rybízy alpské.

 

 

 

Dřeviny


 • borovice černá (Pinus nigra)
 • douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
 • jalovec chvojka (Juniperus sabina 'Tamariscifolia')
 • mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium)
 • mochna křovitá (Potentilla fruticosa var. veitchii)
 • tis červený (Taxus baccata)
 • zimostráz obecný (Buxus sempervirens)

Byliny


 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • česnek zlatý (Allium moly)
 • hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca 'Moon Dance')
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • koniklec obecný (Pulsatilla vulgaris 'Pinwheel Dark Red Shades')
 • pivoňka tenkolistá (Paeonia tenuifolia)
 • pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby')
 • pryšec mnohobarvý (Euphorbia polychroma)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • smolnička obecná (Lychnis viscaria)
 • šalvěj hajní (Salvia nemorosa 'Mainacht')
 • třemdava bílá (Dictamnus albus)
 • tulipán pozdní (Tulipa tarda)
 •  
 • baptisie jižní (Baptisia australis)
 • česnek nící (Allium cernuum 'Hidcote')
 • divizna plstnatá (Verbascum bombyciferum 'Polarsommer')
 • kavyl péřitý (Stipa pennata)
 • len vytrvalý (Linum perenne)
 • máčka plocholistá (Eryngium planum 'Blaukappe')
 • oman mečolistý (Inula ensifolia)
 • paznechtník uherský (Acanthus hungaricus)
 • sápa Russelova (Phlomis russeliana)
 • strdivka brvitá (Melica ciliata)