Alpinum - trvalková stráň | Průvodce Alpinem | Alpinum Průhonického parku | Články | iBotky.cz

Alpinum - trvalková stráň

Mobilní verze

Alpinum - trvalková stráň


Smíšená výsadba nižších i vyšších suchomilných trvalek a cibulovin, ve svahu kolem horní pěšiny vedoucí od zámku ke studánce. Tato trvalková partie zde byla založena v roce 2016 a to na místě, které bylo před tím zcela zarostlé šeříky a planými trnkami. Pěšina byla dříve veřejnosti nepřístupná. Z trvalek, které zde rozkvétají od časného jara až do podzimu, jsou nápadné např. hlaváčky, koniklece, sasanky, snědky, česneky, omany, třemdavy, šalvěje, baptisie, bělozářky a pryšce. Vytrvalé byliny ve výsadbě doprovází také keře mochny křovité a některé traviny - kavyly a strdivky.

 

 

 

Dřeviny


  • borovice černá (Pinus nigra)
  • douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
  • jalovec chvojka (Juniperus sabina 'Tamariscifolia')
  • mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium)
  • mochna křovitá (Potentilla fruticosa var. veitchii)
  • tis červený (Taxus baccata)
  • zimostráz obecný (Buxus sempervirens)

Byliny


JARO: bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), česnek zlatý (Allium moly), hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca 'Moon Dance'), hlaváček jarní (Adonis vernalis), koniklec obecný (Pulsatilla vulgaris 'Pinwheel Dark Red Shades'), pivoňka tenkolistá (Paeonia tenuifolia), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby'), pryšec mnohobarvý (Euphorbia polychroma), sasanka lesní (Anemone sylvestris), smolnička obecná (Lychnis viscaria), šalvěj hajní (Salvia nemorosa 'Mainacht'), třemdava bílá (Dictamnus albus), tulipán pozdní (Tulipa tarda)

LÉTO: baptisie jižní (Baptisia australis), česnek nící (Allium cernuum 'Hidcote'), divizna plstnatá (Verbascum bombyciferum 'Polarsommer'), kavyl péřitý (Stipa pennata), len vytrvalý (Linum perenne), máčka plocholistá (Eryngium planum 'Blaukappe'), oman mečolistý (Inula ensifolia), paznechtník uherský (Acanthus hungaricus), sápa Russelova (Phlomis russeliana), strdivka brvitá (Melica ciliata)