Alpinum Průhonického parku - úvod | Průvodce Alpinem | Alpinum Průhonického parku | Články | iBotky.cz

Alpinum Průhonického parku - úvod

Mobilní verze

 Alpinum Průhonického parku - úvod

 

Alpinum Průhonického parku se rozkládá ve svažitém a členitém terénu na přírodních skalních výchozech alkongické břidlice. Tyto převážně k jihu a západu orientované svahy a skály lemují údolí potoka Botiče. Celková rozloha Alpina včetně navazujících porostů dřevin je kolem 6 ha. Přírodní skály Alpina slouží jako stanoviště pro pěstování okrasných rostlin a jsou také významným kompozičním prvkem velké parkové kompozice. V centrální části Alpina skály dosahují až 20 m výšky. Průměrná nadmořská výška Alpina se pohybuje kolem 300 m n. m. V blízkém okolí zámku jsou pro členění svahů využity opěrné kamenné zdi tvořící menší i větší terasy. Alpinum je během vegetačního období uměle zavlažováno.

Díky své rozloze a členitosti je možné v průhonickém Alpinu pěstovat široké spektrum rostlin s různými ekologickými nároky. Důležitým kompozičním prvkem Alpina jsou vzrostlé dřeviny, zejména jehličnany, které vytvářejí přirozený rámec výsadbám keřů a bylin. V bylinném patře jsou zastoupeny jak typické skalničky, tak i různé vzrůstnější trvalky, stínomilné hajničky, cibuloviny, traviny a kapradiny. Alpinum je průběžně doplňováno o nově získané druhy.

Návštěvníkům Průhonického parku je Alpinum celoročně přístupné po hlavních cestách, odkud je možné dobře shlédnout jednotlivé výsadby rostlin. Vstup na úzké provozní pěšiny vedoucí do skalních partií je z důvodů bezpečnosti návštěvníků a ochrany rostlin zakázán.