Podzámecké alpinum - stráně nad Podzámkem | Průvodce Alpinem | Alpinum Průhonického parku | Články | iBotky.cz

Podzámecké alpinum - stráně nad Podzámkem

Mobilní verze

Podzámecké alpinum - stráně nad Podzámkem

 

Na výslunných svazích nad levým břehem Podzámeckého rybníka se střídají porosty dřevin s převahou stálezelených zimostrázů, tisů a břečťanů s porosty suchomilných trvalek, skalniček a cibulovin. Z kamenitého svahu vystupují větší i menší přírodní skalní výchozy algonkické břidlice, které dokreslují celkový ráz této partie. Na jaře zde na svazích kolem skalních výchozů rozkvétají šafrány, modřence, hyacintky, koniklece, kosatce, hořce, tařice, rozrazily, huseníky, devaterníky, pryšce, smolničky, koulenky a plamenky. V létě je pak v květu střídají zástupci z řad vyšších trvalek - pivoňky, paznechtníky, máky, japonské sasanky, boubelky, astry, řebříčky, hvězdnice (astry), pelyňky, sápy, šanty a šalvěje. Roste zde také celá řada zajímavých dřevin jako např. kudránie, toreja, alangium, žlutodřev peprný, šeřík Julianin, šeřík síťnatý, šeřík Meyerův, homulinec, heptakodium (sedmisyn), cypřiš vždyzelený, dřišťály atd. Zvlášť výraznou dřevinou této partie je dřezovec trojtrnný rostoucí zde ve skupince.

 

 

Alpinum nad podzámeckým rybníkem


 

Dřeviny


Trvalky