4. Mokřad pod studánkou | Průvodce Alpinem | Alpinum Průhonického parku | Články | iBotky.cz

4. Mokřad pod studánkou

Mobilní verze

4. Mokřad pod studánkou

 

Pod studánkou vyvěrá ze země voda a stéká kamenitým potůčkem po svahu dolů. Celá partie je díky tomu vlhká a je také mírně zastíněná okolními vzrostlými dřevinami. Daří se zde dobře vlhkomilným a stínomilným trvalkám. V předjaří v této partii rozkvétají sněženky, bledule, ladoňky, čemeřice a talovíny. Později pak barvínky, kostivaly, kapsovce, pomněnkovce, měsíčnice, jirnice, chrpy, hosty, čechravy, různé prvosenky a vrbiny. Také traviny, zejména ostřice a kapradiny zde mají své nezastupitelné místo. Z okolních dřevin zaujmou cesmíny ostrolisté, habrovec habrolistý, a jírovec pleťový 'Briotii'. Dominantou této partie je velká stará olše lepkavá rostoucí na břehu rybníka.

   

 

Rostliny pěstované v této partii: