Podzámecké alpinum - mokřad pod studánkou | Průvodce Alpinem | Alpinum Průhonického parku | Články | iBotky.cz

Podzámecké alpinum - mokřad pod studánkou

Mobilní verze

Podzámecké alpinum - mokřad pod studánkou

 

Ve svahu pod studánkou pramení voda a stéká v malém kamenitém potůčku po svahu dolů do zasakovací tůňky. Celá partie je díky prameništi a potůčku vlhká, což umocňují i okolní dřeviny poskytující polostín a tím i ochranu před vysycháním. Daří se zde výborně trvalkám s vyššími nároky na vláhu a nižšími na osvětlení. Ve výsadbě kolem potůčku převládají různé stínomilné a vlhkomilné trvalky. V předjaří zde rozkvétají sněženky, bledule, ladoňky, čemeřice a talovíny. Později pak barvínky, kostivaly, lysichitony, pomněnkovce, měsíčnice, jirnice, chrpy, hosty, čechravy, různé prvosenky a vrbiny. Také traviny (ostřice) a kapradiny zde mají své nezastupitelné místo. Z okolních dřevin jsou nejzajímavější cesmíny ostrolisté, panašované tisy červené 'Albovariegata' a růžový jírovec pleťový 'Briotii'.

 

 

Dřeviny


Trvalky