Staré Alpinum | Průvodce Alpinem | Alpinum Průhonického parku | Články | iBotky.cz

Staré Alpinum

Mobilní verze

Staré alpinum

Staré Alpinum se rozprostírá na skalnatých svazích v závěrečné části Podzámeckého rybníka. Hlavní parkovou cestu nad strmým břehem rybníka, nejprve lemuje květnatý trávník s narcisy a botanickými růžemi Rosa roxburghii. Nad cestou se pak zvedají stráně a skály z větší části pohledově kryté vzrostlými stromy, především jehličnany a letitými stálezelenými pěnišníky. V polostínu stromů se nachází podrost, kapradin, bergénií, škornic, bohyšek, čechrav, kokoříků, měsíčnic, pivoněk a dalších stínomilných trvalek. Skály v nepřístupné horní části starého Alpina zdobí porosty netřesků, mateřídoušek, sleziníků a česneků. V blízkém okolí hlavní parkové cesty jsou vysázeny skupiny nízkých i vzrůstnějších trvalek – denivek, mochniček, kohoutků udaten, sadců, třapatek a arálií. Od Podzámeckého rybníka je možné vystoupit na přírodní vyhlídkovou terasu na skále s hezkým výhledem na zámek.

 


 

 Dřeviny

 Byliny

 • abélie velkokvětá (Abelia × grandiflora)
 • borovice lesní (Pinus sylvestris)
 • cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis)
 • datyně japonská (Enkianthus perulatus)
 • datyně zvonkovitá (Enkianthus campanulatus)
 • douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
 • dřín obecný (Cornus mas)
 • habr obecný (Carpinus betulus)
 • jalovec chvojka (Juniperus sabina)
 • jalovec chvojka (Juniperus sabina 'Tamariscifolia')
 • javor dlanitý (Acer palmatum 'Heptalobum')
 • javor klen (Acer pseudoplatanus)
 • javor mléč (Acer platanoides)
 • javor šedý (Acer griseum)
 • jedle cilicijská (Abies cilicica)
 • jedle kavkazská (Abies nordmaniana)
 • jedle korejská (Abies koreana)
 • kolkwitzie krásná (Kolkwitzia amabilis)
 • modřín opadavý (Larix decidua)
 • moruše bílá (Morus alba 'Pendula')
 • olše lepkavá (Alnus glutinosa)
 • pěnišníky (Rhododendron cv.)
 • růže Roxburghova (Rosa roxburghii)
 • sasa středojaponská (Sasa tsuboiana)
 • slivoň Hillierova (Prunus × hillieri 'Spire')
 • smrk východní (Picea orientalis)
 • smrk ztepilý (Picea abies)
 • smrk ztepilý (Picea abies 'Cupressina')
 • smrk ztepilý (Picea abies 'Nidiformis')
 • tis červený (Taxus baccata)
 • tis kanadský (Taxus canadensis)
 • tlustonitník klasnatý (Pachysandra terminalis)
 • vonivka třešňová (Osmaronia cerasiformis)
 • arálie hroznovitá (Aralia racemosa)
 • bergénie tučnolistá (Bergenia crassifolia)
 • česnek šerý (Allium senescens)
 • denivka Middendorfova (Hemerocallis middendorfii),
 • huseník výběžkatý (Arabis procurrens)
 • hvězdnice velkolistá (Aster macrophyllus)
 • jaterník sedmihradský (Hepatica transsilvanica)
 • kakost oddenkatý (Geranium macrorrhizum)
 • kapraď samec (Dryopteris filix-mas)
 • kolotočník ozdobný (Telekia speciosa)
 • konvalinka vonná (Convallaria majalis)
 • kosatec žlutý (Iris pseudacorus)
 • mochnička kuklíkovitá (Waldsteinia geoides)
 • mochnička trojčetná (Waldsteinia ternata)
 • náprstník červený (Digitalis purpurea)
 • narcis bílý (Narcissus poeticus)
 • narcis žlutý (Narcissus pseudonarcissus)
 • orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)
 • papratka samičí (Athyrium filix-femina)
 • prvosenka obecná (Primula vulgaris)
 • pomněnkovec sibiřský (Brunnera sibirica)
 • pupkovec jarní (Omphalodes verna)
 • puškvorec obecný (Acorus calamus)
 • sadec nachový  (Eupatorium purpureum)
 • sasanka hajní (Anemone nemorosa)
 • šafrán Tommasiniho (Crocus tommasinianus 'Ruby Giant')
 • škornička bělokvětá (Vancouveria hexandra)
 • škornice alpská (Epimedium alpinum)
 • třapatka dřípatá (Rudbeckia laciniata)
 • udatna lesní (Aruncus dioicus)
 • udatna (Aruncus aethusifolius 'Horatio')
 • žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium)
 • zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia)