Zprávy botanické zahrady Průhonice č. 9 | Zprávy BZ | Historické dokumenty | Průhonická botanická zahrada | Články | iBotky.cz

Zprávy botanické zahrady Průhonice č. 9

Mobilní verze

100 let Průhonického parku

 

 

 

 

 

Úvodem

Autor: S. Hejný

Z historie introdukovaných dřevin Průhonického parku

Autoři: S. Hejný, A.M. Svoboda

Některé zajímavé dřeviny Průhonického parku

Autorky: M. Roudná, D. Tyllerová

Škumpy v Průhonickém parku

Autor: M. Kučera

Introdukce a genofond specializovaných sbírek

Autor: M. Blažek

Sbírka kulturních růží

Autorka: H. Doudová

Mapa potencionální přirozené vegetace Průhonického parku

Autoři: R. Neuhäusl, Z. Neuhäuslová

Význam Botanické zahrady Průhonice v oblasti kulturní a výchovné

Autorka: M. Roudná

Průhonický park v denním tisku

Autorka: U. Blažková

Bibliografie prací vztahujících se k Průhonickému parku

Autorky: M. Roudná, M. Benešová

 

Vyšly 1985

 

Přiložené soubory