Zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře | Zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře | Konference | Akce | Články | iBotky.cz

Zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře

Mobilní verze

Unie botanických zahrad ČR, Dendrologická zahrada VUKOZ a Průhonická botanická zahrada BÚ AV ČR v.v.i. připravují seminář Zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře.

Seminář se bude konat v úterý 5. dubna 2016 v Návštěvnickém centru Dendrologické zahrady.

Náplní budou především právní otázky spojené se získáním, dalším pěstováním a množením zvláště chráněných druhů v botanických zahradách a prokazováním jejich původu. Také se budeme věnovat ex situ ochraně genofondu a prokazování původu exotických druhů v závislosti na přijetí Nagojského protokolu.


 

Předběžný program semináře: 

 •   9.00 - 10.00     registrace
 • 10.00 - 10.10     zahájení semináře
 • 10.10 - 10.30     Petr Hanzelka (Botanická zahrada HLMP): BGCI a Evropské konsorcium botanických zahrad
 • 10.30 - 11.00     Jiří Mach (vedoucí oddělení mezinárodních úmluv, MŽP): Implementace Nagojského protokolu, Nařízení EU č. 511/214 v ČR
 • 11.00 - 11.30     Jan Šíma (vedoucí odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP): Podmínky získání, držby a dalšího nakládání se zvláště chráněnými druhy rostlin.
 • 12.00 - 13.00     Přestávka na oběd
 • 13.00 - 13.30     Magdalena Boučková (Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP): Zákon o zoologických zahradách.

Zákon č.  162/2003 Sb., o zoologických zahradách,  vznikl na základě nutnosti implementovat před vstupem ČR do EU (1. 5. 2004) směrnici Rady 199/22/ES, o  chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách.   Cílem směrnice je ochrana volně žijících živočichů a zachování biologické rozmanitosti tím, že členské  státy přijmou opatření pro udělování licencí zoo a budou nad nimi provádět  dohled.   Předmětem zákona je definice zoologické zahrady a  současně vymezení zařízení, která se pro účely tohoto zákona za zoologickou zahradu nepovažují.  Zákon upravuje podmínky pro vydání licence k provozování zoologické zahrady, postup při vydávání licence, kontrolu nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákony, základní podmínky pro poskytování dotací za státního rozpočtu a jiných veřejných zdrojů provozovatelům zoo a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem. Dále  jsou vymezeny kompetence jednotlivých složek státní správy.  Ústředním správním úřadem pro oblast provozování zoologických zahrad Ministerstvo životního prostředí, které jako svůj poradní orgány zřizuje Komisi pro zoologické zahrady. Dotčenými orgány státní správy jsou Státní veterinární správa ČR,  Česká  inspekce životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.

 • 13.30 - 14.00     Milan Damohorský (vedoucí Katedry práva životního propstředí, Právnická fakulta UK): Poznámky k přípravě zákona o botanických zahradách.
 • 14.00 - 14.10     diskuse 
 • 14.10 - 14.20     přestávka
 • 14.20 - 14.40     Eduard Chvosta (Botanická zahrada HLMP): Zkušenosti ze záchytného centra CITES
 • 14.40 - 15.00     František Krahulec, Pavel Sekerka (BÚ AV ČR): Možnosti ex situ záchovy genofondu v botanických zahradách
 • 15.00 - 15.30    Vlastík Rybka (Botanická zahrada HLMP), Tomáš Peš (Botanická a zoologická zahrada Plzeň): Zkušenosti s ex situ záchovou genofondu u nás a v zahraničí
 • 15.30 - 15.50    Jan Ponert (Botanická zahrada HLMP): Ex situ záchova domácích orchidejí
 • 15.50 - 16.00     diskuse
 • 16.00 - 16.30     časová rezerva
 • 16.30 - 18.00     prohlídka Dendrologické zahrady

 


Návštěvnické centrum se nachází v ulici Za Dálnicí 146, Průhonice. Parkování bude možné na parkovišti u provozního vchodu,vstup označenou brankou u Návštěvnického centra.

 

50.0070619N, 14.5607028E

 


 

 Informace o připravované akci poskytne Pavel SekerkaKomentáře k článkuŽádné komentáře

Přidat komentář
Jméno: *
E-mail: 
Text: *
Napsáno je zbývá    znaků.
Kolik je 2*3 (slovně) *  
* Povinné údaje jsou označené hvězdičkou