Tisková zpráva ze semináře Zvláště chráněné druhy | Zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře | Konference | Akce | Články | iBotky.cz

Tisková zpráva ze semináře Zvláště chráněné druhy

Mobilní verze

Tisková zpráva


V úterý 5. dubna 2016 se konal v Návštěvnickém centru Dendrologické zahrady v Průhonicích seminář Zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře. Seminář připravila Unie botanických zahrad ČR. Kromě pracovníků botanických zahrad se jej zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České inspekce životního prostředí.
Náplní semináře byly především právní otázky spojené se získáním, dalším pěstováním a množením zvláště chráněných druhů v botanických zahradách, zákonem daným prokazováním jejich původu a s legislativními změnami vyplývajícími z Nagojského protokolu. Účastníci byli také seznámeni s legislativou CITES a fungováním záchranných center v botanických zahradách.
Seminář se dále věnoval ex situ ochraně (tzv. konzervaci) genofondu v botanických zahradách. Účastníci semináře konstatovali zhoršujícího se stav populací některých ohrožených rostlin v přírodě. Alarmující je skutečnost, že na rozdíl od jiných států EU je konzervace genofondu planých neprodukčních rostlin v ČR opomíjena. A to i přes to, že jsme přijali akční plán mezinárodní organizace Botanic Garden Conservation International, jehož cílem je konzervace 60% ohrožených druhů domácí flóry ve sbírkách botanických zahrad do roku 2020. Diskutovala se potřeba vzniku zákona, který by vymezil, reguloval a podpořil činnost botanických zahrad. Byla založena pracovní skupina pro genofondy v rámci Unie botanických zahrad, která bude konzervaci ohrožených domácích rostlin koordinovat. Podařilo se tak naplnit hlavní cíl semináře, kterým bylo podnítit další činnost
v oblasti záchovy genofondu ohrožených druhů rostlin.Unie botanických zahrad ČR
171 00 Praha 7 – TrojaKomentáře k článkuŽádné komentáře

Přidat komentář
Jméno: *
E-mail: 
Text: *
Napsáno je zbývá    znaků.
Kolik je 2*3 (slovně) *  
* Povinné údaje jsou označené hvězdičkou