Alnus x spaethii | Summer | Seasons | Photogallery | iBotky.cz