| Places | Educational Trail | iBotky.cz

Mobile App
Značka

Velmi pěkně jsou zachovalé louky také v údolí Zdiměřického potoka. O nich byla řeč na předchozích zastaveních. Zdiměřický potok zaujme čistou vodou při pohledu na soutok s Botičem.