Iris barbata elatior Dream Touch (131) | HORTIFOTO | Autoři | iBotky.cz