Iris barbata elatior Kaszub (78) | HORTIFOTO | Autoři | iBotky.cz