Iris barbata elatior Radiant Apogee (20) | HORTIFOTO | Autoři | iBotky.cz