Iris barbata elatior Rodnik (3) | HORTIFOTO | Autoři | iBotky.cz