Iris barbata elatior Sable Night (3) | HORTIFOTO | Autoři | iBotky.cz