Iris barbata elatior Stepping Out (189) | HORTIFOTO | Autoři | iBotky.cz