společenstvo orobince úzkolistého (Typha angustifolia) | Petr Petřík | Autoři | iBotky.cz