Mapa potenciální přirozené vegetace | Pavel Sekerka | Autoři | iBotky.cz

Mapa potenciální přirozené vegetace

Mapa potenciální přirozené vegetace

Vloženo 02.09.2014, 14:28, 4433 Zobrazení

Popis

 Legenda:

1 - potoční olšiny a vrbiny

2 - mezické dubohabřiny

3 - mezofilní acidofilní doubravy

4 - suťové lesy

5 - acidofilní teplomilné doubravy na mělkých půdách

6 - sušší acidofilní doubravy

7 - komplex společenstev skalních výchozů a nezpevněných sutí

8 - komplex společenstev vod

Klíčová slova

Pavel Sekerka - další fotografie

Všechny fotografie autora