Minuartia laricifolia - kuřička šídlolistá | Lukáš Hrdinka | Autoři | iBotky.cz