Josef Svoboda, 9 let, Praha 7 | Pavel Sekerka | Autoři | iBotky.cz