ostřice jarní (Carex caryophyllea) | Plané rostliny Průhonicka | Fotogalerie | iBotky.cz