mezofilní habřina svazu Carpinion betuli | Rostlinná společenstva | Fotogalerie | iBotky.cz