porost s ostřicí měchýřkatou (Caricetum vesicariae) | Rostlinná společenstva | Fotogalerie | iBotky.cz