porost se zblochanem zplývavým (Glycerietum fluitantis) | Rostlinná společenstva | Fotogalerie | iBotky.cz