porost s rozrazilem potočním (Veronica beccabunga) | Rostlinná společenstva | Fotogalerie | iBotky.cz