Použití QR kódů v bot. zahradě PřF UP v Olomouci.

Přednáška Použití QR kódů pro evidenci a zpřístupnění výsadeb bot. zahrady PřF UP v Olomouci, kterou přednesl David Cigánek na semináři Moderní informační technologie v botanických zahradách.

 

Přiložené soubory