Přednášky semináře Zvláště chráněné druhy v kult.

Unie botanických zahrad ČR, Dendrologická zahrada VUKOZ a Průhonická botanická zahrada BÚ AV ČR v.v.i. připravily seminář Zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře. Seminář se konal v úterý 5. dubna 2016 v Návštěvnickém centru Dendrologické zahrady.

Na semináři se kromě pracovníků botanických zahrad zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České inspekce životního prostředí.

 

Náplní semináře byly především právní otázky spojené se získáním, dalším pěstováním a množením zvláště chráněných druhů v botanických zahradách a prokazováním jejich původu a s legislativními změnami vyplývajícími z Nagojského protokolu. Účastníci byli seznámeni s legislativou CITES a fungováním záchranných center v botanických zahradách.

Seminář se dále věnoval ex situ ochraně genofondu v botanických zahradách. Diskutovala se potřeba vzniku zákona, který by vymezil a reguloval činnost botanických zahrad.


Předneseny byly následující rerferáty: